Kars Persoon

Jours, 2001
Olieverf op doek, 210 × 55 cm

Aanwinst 2001, collectie VUmc, Amsterdam UMC

Een menselijke gestalte, gevat in een schilderij. Een man zonder veel details. Het is een onvoltooid beeld, wie het ontmoet en bekijkt kan het in gedachten zelf verder invullen. Hoe zou die ander eruit kunnen zien als ik mijn verbeelding de vrije loop laat? De schepper van dit werk, Kars Persoon, heeft het 'anders-zijn van de ander' als thema. Door zich te oriënteren op de andere mens tracht hij de ervaring van het 'ik en de ander' te verbeelden. Daar gebruikt hij ook vaak woorden voor. Het is immers vaak de taal die een brug slaat tussen het ik en de ander, maar die kan tegelijkertijd ook onbegrip veroorzaken. Juist dit onbegrip vraagt om een toenadering tussen twee mensen. En dat kan naast woorden ook uit een scherpe waarneming van de ander bestaan.