Onderwijs en Opleiden

Onderwijs & Opleiden staat voor het op hoog niveau opleiden van professionals binnen de gezondheidszorg

Onderwijs & Opleiden

VUmc Academie

VUmc Academie verzorgt meer dan 200 opleidingen, trainingen en workshops voor de medewerkers van Amsterdam UMC en andere zorginstellingen.
Daarnaast ontwikkelen we maatwerktrajecten en een uitgebreid aanbod e-learning modules.

Amstel Academie

Amstel Academie verzorgt initiële opleidingen voor verpleegkundigen op mbo en hbo niveau, verpleegkundige vervolgopleidingen, en medisch ondersteunende opleidingen. Dit doen we voor een groot aantal ziekenhuizen in de regio en in Nederland.

Faculteit der Geneeskunde Vrije Universiteit

Faculteit der Geneeskunde Vrije Universiteit biedt een bachelor- en masteropleiding en een zijinstroomprogramma geneeskunde. Daarnaast biedt het een master Oncology, een master Personalized Medicine en een postinitiële masteropleiding Epidemiologie aan.

Onderwijs & Opleiden

een inspirerende en hoogstaande leeromgeving

O&O biedt een inspirerende en hoogstaande leeromgeving waarin zorgprofessionals in iedere fase van hun carrière de benodigde kennis, vaardigheden en attitudes kunnen ontwikkelen.

Lees meer

opleiden van professionals op alle niveaus in de zorg

De opleidingen die worden verzorgd zijn op zowel mbo, hbo, als wo niveau. Onze bij- en nascholingsprogramma’s worden ontwikkeld en aangeboden vanuit de visie van een leven lang leren.

Lees meer

betrokkenheid en passie

O&O leidt op tot betrokken professionals met passie voor het vak. Openheid, samenwerking, ambitie, betrokkenheid en zorgvuldigheid vinden we daarbij vanzelfsprekend.

Lees meer

Onze onderwijspublicaties

Jaarlijks brengt Onderwijs & Opleiden een grote verscheidenheid aan publicaties uit. Waaronder het onderwijsmagazine IO en digitale magazines van Amstel Academie, de Faculteit der Geneeskunde VU en VUmc Academie.