Pastoraat en geestelijke verzorging

Een luisterend oor

Geestelijk verzorgers bezoeken patiënten. "Wij bieden een luisterend oor en proberen troost te bieden", vertelt moslim geestelijk verzorger Mohamed Ben Ayad. "Ziek-zijn roept veel vragen, gedachten en gevoelens op. Als iemand de behoefte voelt om hierover te praten dan kan er een beroep worden gedaan op de geestelijk verzorgers van Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Eric Bras, geestelijk verzorger, vertelt: "De vraag die patiënten vaak stellen is de 'waarom'-vraag: waarom overkomt mij dit? Patiënten hebben doorgaans heel fundamentele vragen over ziek-zijn, gezondheid, leven en dood. Daarbij kan de godsdienstige kant aan bod komen, maar dat hoeft niet zo te zijn. Iedere levensbeschouwing wordt door ons gerespecteerd. We duwen ook niemand in een bepaalde richting. We zijn veel op de afdelingen van het ziekenhuis en maken kennis met patiënten en hun familie, vragen hoe het met ze gaat en komen dan vaak in een diepergaand gesprek terecht. We zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar."

Band met patiënten
Mohamed: "Sommige patiënten zien we vaker, bijvoorbeeld als ze chronisch ziek zijn. Het komt ook voor dat patiënten die al ontslagen zijn af en toe nog langs de polikliniek moeten voor een afspraak. Ze komen dan toch nog even een bezoekje brengen aan ons om hun verhaal te doen. Zo was er eens een patiënt van wie voor het weekend gedacht werd dat hij de maandag niet zou halen. Op zijn verzoek ben ik toen zaterdag en zondag teruggegaan naar het ziekenhuis. Op zondag zag ik hem gewoon weer opknappen. 's Maandags ging ik weer bij hem langs. Toen zei hij breed lachend 'Ik ben er nog hoor!' We zien elkaar nog regelmatig op vrijdag bij het middaggebed hier op locatie VUmc."

Stilteruimte
Zowel in de polikliniek als in het ziekenhuis vind je een stilteruimte die is ingericht voor bezinning, rust en gebed. Hier kan iedereen die daar de behoefte toe voelt een kaarsje aansteken. Ook liggen er boeken om te lezen en een gebedenboek om in te schrijven. De stilteruimten zijn voor iedereen toegankelijk. Er wordt veel gebruik van gemaakt.