Harold Strak

Prinsengracht Koninginnedag, 1996 
Fotografie, 80 × 100 cm

Aanwinst 2002, collectie VUmc, Amsterdam UMC

Galeriehouder Willem van Zoetendaal plaatst Harold Strak in de traditie van de fameuze negentiende-eeuwse fotograaf George Breitner. De sleutel zit hem in de gebruikte techniek. Het beeld is zwaar van toon. Dat komt doordat Strak werkt met een glasplaat die hij heeft ingesmeerd met een emulsie, zoals ze dat ook in de negentiende eeuw deden. Vervolgens plaatst hij die in een oude koffer, zet er een lens in en belicht die enorme glasplaat zo’n anderhalve minuut. Omdat de lens zo lang openstaat zie je een heleboel niet. Al die voorbijvarende bootjes bijvoorbeeld. De waterlijn wordt een dikke substantie, maar je ziet ook een heleboel wel. Het is dus niet zomaar het vastleggen van de werkelijkheid, het is geen reportagefoto. Het is echt de verbeelding van de werkelijkheid. Door zijn beheersing van deze oude techniek mag Strak als een van de weinigen op de wereld de negatieven van Breitner afdrukken, bijvoorbeeld voor het Rijksmuseum.