Wetenschappelijke integriteit

Het VIRT²UE Train the Trainer-programma, ontwikkeld door het VIRT²UE-consortium (Virtue-based ethics and Integrity of Research: Train-the-Trainer program for Upholding the principles and practices of the European Code of Conduct for Research Integrity) voorziet deelnemers van de kennis en vaardigheden om een ​​cursus wetenschappelijke integriteit te geven met speciale focus op deugden in de praktijk van de wetenschap.

Trainers leren hoe ze reflectie op wetenschappelijke deugden bij onderzoekers kunnen bevorderen, gerelateerd aan de Europese gedragscode voor wetenschappelijke integriteit (ECoC), door middel van verschillende online modules en face-to-face oefeningen, die, indien nodig, kunnen worden aangepast voor online training.

Een overzichtsvideo van het programma en een impressie van elk van de vijf praktijkoefeningen is te vinden op het YouTube-kanaal van The Embassy of Good Science.

De online modules en de instructies voor het faciliteren van de oefeningen als trainer zijn beschikbaar op The Embassy of Good Science, klik hier.

Het VIRT²UE-project wordt gecoördineerd door de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora en heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020-onderzoeksprogramma van de Europese Unie onder de subsidieovereenkomst N 78758.

------------------------------------------------------------------------------------------

Engels

The VIRT²UE Train the Trainer program, developed by the VIRT²UE consortium (Virtue-based ethics and Integrity of Research: Train-the-Trainer program for Upholding the principles and practices of the European Code of Conduct for Research Integrity) provides participants with the knowledge and skills to conduct a research integrity course with a focus on virtues in research practice.

Trainers are taught how to foster reflection on scientific virtues in researchers, and how to promote understanding of the European Code of Conduct for Research Integrity, through several on-line modules and face-to-face exercises, which can be adapted for on-line training if needed.

An overview-video of the programme, as well as an impression of each of the five training exercises can be found on The Embassy of Good Science YouTube channel.

The online modules and the instructions about how to facilitate the participatory exercises are available on The Embassy of Good Science here.

The VIRT²UE project is coordinated by the Department of Ethics, Law and Humanities and has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research program under the grant agreement N 78758.