Goede wetenschap. Een cross-disciplinaire studie. 

Kunstenares/fotograaf Ruud Mast Kunstenares/fotograaf Ruud Mast


Fraude in de wetenschap brengt nogal wat pennen in beweging. Ferm beleid dient oplichterij tegen te gaan en integriteit te bevorderen. Dit zou moeten voorkomen dat individuele wetenschappers, die hun wetenschappelijke moraal niet op orde hebben over de schreef gaan. De stem van wetenschappers zelf ontbreekt echter vaak in deze schermutselingen. Hun stem stond daarom centraal in ons etnografisch onderzoek binnen 5 wetenschappelijke disciplines (wiskunde, chemie, filosofie, antropologie en geneeskunde).

We vroegen wat de wetenschappers zelf verstaan onder goede wetenschap. Hoe geven zij vorm hieraan in hun dagelijkse werk, en welke obstakels komen ze tegen om goede wetenschap te realiseren? De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat de problemen met wetenschappelijke integriteit niet in de eerste plaats gezocht moeten worden bij individuele wetenschappers, maar in de voorwaarden waaronder zij werken. Het zijn bijvoorbeeld slechte arbeidsomstandigheden en hoge druk vanuit financiers die fraude in de hand werken. 

Lees hier alle uitkomsten van het onderzoek. (publicatiedatum 6 september 2021)

Contact:

Jeannette Pols – Principal Investigator

Dit project maakt onderdeel uit van het ZonMw programma Bevorderen van verantwoorde onderzoekspraktijken.