Een in-company trainingen is een training op maat. Het trainingsprogramma wordt afgesteld op de kennis en vaardigheden van de cursisten en van de trainingsbehoefte van de organisatie. Als u interesse heeft in een in-company trainingen vindt er eerst een telefonisch gesprek plaats. U kunt dan aangeven wat de doelen en verwachtingen van de training zijn. Op basis van dit gesprek maken wij een programmavoorstel. In overleg stellen wij vervolgens een definitief programma vast, en worden de verdere stappen in de voorbereiding besproken.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

An in-company training is a tailor-made training. The training program is tailored to the knowledge and skills of the students and the training needs of the organization. If you are interested in an in-company training, a telephone conversation will first take place. You can then indicate the goals and expectations of the training. Based on this conversation, we make a program proposal. We then determine a definitive program in consultation, and the further steps in the preparation are discussed.