Het trainingsprogramma wordt afgesteld op de kennis en vaardigheden van de cursisten en van de trainingsbehoefte van de organisatie.

Een in-company trainingen is een training op maat. Het trainingsprogramma wordt afgesteld op de kennis en vaardigheden van de cursisten en van de trainingsbehoefte van de organisatie. Als u interesse heeft in een in-company trainingen vindt er eerst een telefonisch gesprek plaats. U kunt dan aangeven wat de doelen en verwachtingen van de training zijn. Op basis van dit gesprek maken wij een programmavoorstel. In overleg stellen wij vervolgens een definitief programma vast, en worden de verdere stappen in de voorbereiding besproken.

Contactgegevens participatie en participatief actie onderzoek

De School for Participation is onderdeeel van de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora en is gevestigd in de Medische faculteit van AmsterdamUMC, locatie VUmc in Amsterdam.

schoolforparticipation@amsterdamumc.nl

----------------------------------------------------------------------------------------------

The training program is tailored to the knowledge and skills of the students and the training needs of the organization.

An in-company training is a tailor-made training. The training program is tailored to the knowledge and skills of the students and the training needs of the organization. If you are interested in an in-company training, a telephone conversation will first take place. You can indicate what the goals and expectations of the training are. Based on this conversation, we make a program proposal. We determine a definitive program in consultation, and the further steps in the preparation are discussed.

Contact details for participation and participatory action research

The School for Participation is part of the Ethics, Law and Humanities department and is located in the Medical Faculty of AmsterdamUMC, location VUmc in Amsterdam.

schoolforparticipation@amsterdamumc.nl