Training gespreksleider Moreel Beraad / Training moderator Moral Case Deliberation

Moreel Beraad faciliteert en organiseert jaarlijks verschillende trainingen gespreksleider Moreel Beraad.

VUmc facilitates and organizes various trainings for moderators Moral Case Deliberation every year.

Landelijke training gespreksleider Moreel Beraad

Sinds 2009 organiseert Moreel Beraad jaarlijks een landelijke training gespreksleider Moreel Beraad.

Deliberation Since 2009, Moral Case Deliberation VUmc organizes an annual national training moderator Moral Case Deliberation

In-company training

Het trainingsprogramma wordt afgesteld op de kennis en vaardigheden van de cursisten en van de trainingsbehoefte van de organisatie.

The training program is tailored to the knowledge and skills of the students and the training needs of the organization

International Online Course Facilitator Moral Case Deliberation

A unique international 6 month training program on facilitating Moral Case Deliberation