Ethiek Support

Onderzoek bij DJI

Samen met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voert de afdeling ERH onderzoek uit naar moreel beraad binnen het Vakmanschapsprogramma voor gevangenismedewerkers. De studie richt zich op de morele thematieken uit de DJI-werkpraktijk, de evaluatie van moreel beraad bij DJI en de impact van moreel beraad op het moreel vakmanschap van DJI-medewerkers. Hieronder treft u de bijbehorende rapportages.  

De eerste deelrapportage genaamd ‘Morele dilemma’s en thematieken ervaren door DJI-medewerkers’ kunt u hier downloaden.

De deelrapportage ‘Evaluatie van series Moreel Beraad bijeenkomsten met DJI-medewerkers’ kunt u hier downloaden. 

De deelrapportage ‘Impact van series moreel beraad bijeenkomsten op moreel vakmanschap van DJI-medewerkers’ kunt u hier downloaden

Voor meer informatie betreffende dit onderzoek kunt u contact opnemen met: prof. dr. Bert Molewijk: a.molewijk@amsterdamumc.nl  

ENGELS

In collaboration with the Dutch Custodial Institutions Agency the ERH department is conducting a study about moral case deliberation (MCD) and the moral craftmanship of prison employees. The study focuses on the moral themes from prison practice, the evaluation of MCD with prison employees and the impact of those MCD-sessions on the moral craftsmanship of prison employees. Throughout 2021, reports about these three studies will be published. 

The first report is called ‘Moral dilemmas and themes experienced by prison employees’. This report is available in Dutch.  

The report ‘Evaluation of series of Moral Case Deliberations with prison employees’ can be downloaded here. 

The report ‘Impact of Moral Case Deliberation on moral craftmanship of prison employees’ can be downloaded here.

For more information regarding the research project, please contact: Prof. Dr. Bert Molewijk: a.molewijk@amsterdamumc.nl