Diagnostiek en behandeling van zitproblemen en scoliose

In het Cerebrale Parese Expertisecentrum is een speciaal scoliose spreekuur waar alle patiënten met een scoliose gezien worden op de polikliniek orthopedie. Vooraf wordt meestal een röntgen foto gemaakt van de gehele wervelkolom om de scoliose te kunnen beoordelen. Behandeling van de scoliose vindt plaats door oefeningen, een brace, en soms operatie. Welke behandeling is afhankelijk van de ernst van de scoliose en de onderliggende aandoening.  Er zijn in het VUmc twee wervelkolom chirurgen. Er is een nauwe samenwerking met de revalidatie artsen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten en neurochirurgen waarbij wordt overlegd over operatie indicaties en er op indicatie gezamenlijk wordt geopereerd. De revalidatiearts, fysiotherapeut en ergotherapeut zijn betrokken wanneer een kind geopereerd wordt. Zij zorgen voor een goed nabehandelingstraject, zo nodig de aanpassing van de rolstoel en een overdracht naar de collega’s in de periferie.