Diagnostiek en behandeling van verzorgingsproblemen

Veel ouders van kinderen met cerebrale parese of bewegingsstoornissen ervaren problemen in de dagelijkse verzorging van hun kind. In ons multidisciplinaire spreekuur voor diagnostiek en advies worden deze problemen gesignaleerd en er wordt gekeken naar mogelijke behandelopties.  De ergotherapeut kijkt mee en geeft adviezen over de verzorging, begeleiding en het gebruik van voorzieningen. We werken hierin samen met onze collega’s waar de kinderen onder behandeling zijn.

Bij onze specialistische behandelingen (Intrathecale Baclofen (ITB) en selectieve Dorsale Rizothomie (SDR) is de ergotherapeut betrokken bij de pre- en postoperatieve follow up na operatieve ingrepen, veelal ligt hierbij de nadruk op het verbeteren van de dagelijks verzorging en is dit punt van aandacht en evaluatie.