Diagnostiek en behandeling van communicatie vaardigheden

De logopedist helpt uw kind bij problemen met slikken, eten en drinken ,spraak, taal en communicatie.

Bij problemen met de spraak kan de logopedist door middel van taaltesten de logopedist het niveau van taalbegrip (het begrijpen van gesproken taal) van uw kind vaststellen. Het begrijpen van gesproken taal is namelijk een belangrijke voorwaarde voor het kunnen gaan praten.

Voor de meeste kinderen die moeilijkheden hebben met praten, bestaan ondersteunde communicatiemiddelen, zoals foto’s, gebarentaal en spraakcomputers. Zo nodig zoekt de logopedist met u naar een geschikte methode en/of een hulpmiddel. Welke vorm van ondersteunde communicatie geschikt is, hangt o.a. af van de handmotoriek van uw kind, en het niveau van taalbegrip van uw kind.

Spelenderwijs en met gerichte adviezen en activiteiten worden u en uw kind begeleid en worden de spraak- en taalmogelijkheden van uw kind gestimuleerd. Voor meer informatie over spraak, taal en communicatie kunt u kijken op de website www.logopedie.nl.

De logopedist heeft een spreekuur voor diagnostiek,  logopedische begeleiding  en individuele behandeling en behandelt zo nodig aan huis.

Bij het multidisciplinaire spreekuur voor diagnostiek en advies is de logopedist betrokken. Zij inventariseert de mondmotoriek, het slikken en de spraak-taal mogelijkheden van het kind en geeft advies t.a.v. wat behouden/verbeterd moet worden bij eventuele behandeling.

De logopedist ziet samen met de revalidatiearts kinderen op het communicatiespreekuur, jong volwassene en incidenteel volwassen personen met CP op het communicatiespreekuur. Hierbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van diagnostiek middels de C-BILLT. (website)

Naast diagnostiek vindt behandeling en advisering naar de periferie plaats.