Diagnostiek en behandeling van arm-handvaardigheid

Spastische Arm Hand spreekuur (SPAH)  

Patiënten worden vanuit het hele land verwezen en gezien op het gezamenlijke spreekuur van de plastisch chirurg, revalidatiearts en ergotherapeut. Het expertiseteam is er voor kinderen en jongeren met spasticiteit van arm/hand met een vraag op het gebied van de handfunctie waarvoor handchirurgie een optie is. De beslissing tot een chirurgische behandeling hangt af van de hulpvraag van patiënt, de beperkingen die de patiënt ervaart, het functionele doel van de operatie, de mogelijkheden voor operatie en de te verwachten functionele verbeteringen door operatie. Hulpvragen liggen veelal op het gebied van het verbeteren van handvaardigheid, verbeteren van het uiterlijk van de hand, voorkomen van ossale deformatie, verbeteren van de mogelijkheden om de arm en hand te verzorgen, in enkele gevallen verminderen van pijnklachten. Niet invasieve behandelopties (therapie, spalkbehandeling) zijn bij voorkeur uitgeprobeerd voorafgaand aan verwijzing naar de SPAH poli. Bovenstaande aspecten worden tijdens het spreekuur uitgebreid in kaart gebracht waarna direct een terugkoppelingsgesprek plaatsvindt met het kind/jongere en ouders.

Constraint Induced Movement Therapy (CIMT)

De behandelmethode CIMT is bedoeld voor kinderen met een hersenbeschadiging die een verhoogd risico hebben op een asymmetrie in het gebruik van de arm en hand. De vorm van CIMT die we in Amsterdam UMC toepassen is vooral bedoeld voor heel jonge kinderen (onder de 2 jaar) en betreft een individueel therapie programma.  

Bij deze therapie draagt het kind een (slof)sok of afgesloten mouw om de niet-aangedane hand, zodat de aangedane arm en hand alleen gebruikt kan worden en wordt gestimuleerd.
De behandelmethode duurt 6 weken en vindt thuis plaats waarbij de ouder/verzorger 30 minuten per dag zelf met het kind spelenderwijs oefent. Plezierbeleving staat centraal. Wekelijks wordt een huiswerkprogramma opgesteld en worden materialen meegegeven die aansluiten bij de doelen op handfunctiegebied en de interesses van het kind. De betrokken ergotherapeut begeleidt de ouder/verzorger 1x per week. Dit gebeurt afwisselend thuis en in Amsterdam UMC.
Na het traject volgt een periode rust van 6 weken en als het nodig is, kan het traject herhaald worden. Voor en na de behandeling worden metingen gedaan om te beoordelen wat het effect is van de behandeling.

Spalkbehandeling

In Amsterdam UMC werken een aantal hand- kinderergotherapeuten. Zij maken spalken met als doel het dagelijks gebruik van de handen in diverse dagelijkse activiteiten te optimaliseren. Als er vragen zijn rondom het gebruik en inzet van de handen in dagelijkse activiteiten kan de hand-ergotherapeut meedenken een spalkje meerwaarde heeft. Hierbij kunt u denken aan het verbeteren van de stand van de hand of het positioneren van de hand zodat het kind materialen gemakkelijker kan vasthouden of hanteren. De hand- ergotherapeut werkt nauw samen met de revalidatiearts en plastisch chirurg. U kunt middels een verwijzing van de revalidatiearts bij een hand- ergotherapeut terecht.