Diagnostiek en behandeling van problemen op het sociaal –emotioneel vlak

Kinderen en jongeren met CP kunnen vaker dan leeftijdsgenoten last hebben van emotionele problemen, sociale problemen, problemen in de aandachtregulatie of gedragsproblemen. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de hersenbeschadiging of de afwijkende aanleg van de hersenen als gevolg van de cerebrale parese. Maar psychische problemen kunnen ook voortkomen uit het beroep dat gedaan wordt op het aanpassingsvermogen van kinderen en jongeren met CP en hun ouders om mee te draaien in de samenleving. Voor ondersteuning bij deze problemen kunt u terecht bij de medische psychologie en maatschappelijk werker.

De medisch psycholoog en medisch maatschappelijk werker draaien mee in het multidisciplinaire spreekuur voor diagnostiek en advies. Samen met medisch maatschappelijk werk worden eventuele hulpbehoeften van het kind, ouders en gezin geïnventariseerd. Er kan advies worden gegeven aan het behandelend team in de periferie, indien nodig kan begeleiding en behandeling in Amsterdam UMC worden aangeboden of er wordt samen gezocht naar hulpverlening dichterbij huis.

De diagnostiek ondersteunt de beslissing voor een mogelijke medische behandeling. Bekijk ook de website CP en gedrag.