Meedoen aan wetenschappelijk MS-onderzoek

Veel wetenschappelijk onderzoek over multiple sclerose (MS) kan alleen gedaan worden als patiënten bereid zijn mee te werken. Uw behandelend arts kan u daarom vragen of u mee wilt doen aan een bepaald onderzoek.

Vanzelfsprekend wordt u uitgebreid geïnformeerd over de voor- en nadelen van deelname. Bovendien wordt tijdens het onderzoek scherp in de gaten gehouden of de behandeling aan de verwachtingen voldoet en of deze bijwerkingen heeft. Soms hebben patiënten zelf geen baat bij het onderzoek waaraan ze meedoen. Het onderzoek is dan bedoeld om toekomstige patiënten te helpen. Dit kan voor u ook een reden zijn om deel te nemen.

Bekijk het overzicht van alle klinische studies van het MS Centrum waaraan u kunt meedoen.

Lopend studies MS-onderzoek

Naam Voor* Toelichting Looptijd
Conditie RRMS Hoe fit zijn mensen met een recente diagnose MS? 2019-2020
Vermoeidheid Alle Wat beweegt vermoeide mensen met MS? 2020
e-TREFAMS Alle Online vs. face-to-face therapie voor vermoeidheid 2018 - 2021
Tecfidera RRMS / GV Effect van Dimethylfumaraat op de hersenen en cognitie 2018 - 2020
Project Y Alle / GV Zoektocht naar de oorzaak van verschillen in ziektebeloop 2017 - onbekend
GABA en glutamaat Alle Cognitieve achteruitgang en de signaalrol in de hersenen 2017 - 2020
Dance4Health Alle Dansinterventie bij problemen met cognitie 2016 - 2020
Oogbeweging Alle Oogbewegingsstoornissen bij MS 2015 - 2020
Exercise PRoMS SPMS Intensief trainen bij progressieve MS 2020- onbekend
DOT-MS RRMS / SPMS Stoppen medicatie bij jarenlang stabiele MS 2020 - ??

Voor*:
Alle= alle MS-beloopsvormen
PPMS= primair progressieve MS
RRMS= relapsing-remitting MS
SPMS= secundair progressieve MS
GV= gezonde vrijwilligers

Voor de specificaties waaraan deelnemers moeten voldoen, zie de uitgebreide informatie per studie. Na aanmelding voor een studie zal een van de studiemedewerkers bepalen of u geschikt bent voor deelname aan de studie.

Wat houdt meedoen aan een onderzoek voor u in?

Als u meedoet aan een studie kunt u afhankelijk van de studie verschillende gesprekken en onderzoeken krijgen.

  • Gesprek met neuroloog
  • Ruggenprik
  • Lichamelijk neurologisch onderzoek
  • OCT
  • Bloedafname
  • Neuropsychologisch onderzoek
  • MRI hersenen
  • MEG-scan

Gesprek met neuroloog

De neuroloog zal met u het verzoek tot deelname aan een biobank doornemen en eventuele vragen beantwoorden. In deze biobank bewaren we alle gegevens van uw onderzoek, maar ook van alle andere deelnemers. Dit gebruiken we voor wetenschappelijk onderzoek naar mogelijke oplossingen voor MS.

Ruggenprik

Een ruggenprik (lumbaalpunctie) is een onderzoek waarbij een hoeveelheid (ongeveer 25 ml) hersenvocht (= liquor) wordt afgenomen. Rond de hersenen en het ruggenmerg zitten vliezen. Tussen deze vliezen zit de liquor. Liquor dient als een soort stootkussen om de hersenen en het ruggenmerg te beschermen. De ruggenprik wordt verricht ter hoogte van het onderste gedeelte van de wervelkolom. In het gedeelte waar geprikt wordt bevindt zich geen ruggenmerg, alleen liquor.

Lichamelijk neurologisch onderzoek

De arts-assistent zal bij u een lichamelijk neurologisch onderzoek doen. Door dit onderzoek kunnen lichamelijke neurologische functies en eventuele stoornissen en beperkingen in kaart worden gebracht.

OCT

OCT (Optische Coherentie Tomografie) verschaft informatie omtrent de conditie van uw ogen. Met OCT-apparatuur kunnen we de zenuwen in het oog in beeld brengen. De dikte van de zenuwlaag in het netvlies wordt gemeten. Dit onderzoek duurt voor beide ogen ongeveer een minuut en is ongevaarlijk en geheel pijnloos.

Bloedafname

Bij de verpleegkundige post worden enkele buisjes bloed afgenomen.

Neuropsychologisch onderzoek

De neuropsycholoog onderzoekt uw cognitief functioneren (concentratievermogen, reactiesnelheid, werktempo, geheugen, leren, taal, planning en ruimtelijk inzicht). Vooraf ontvangt u vragenlijsten, die u thuis moet invullen.

MRI hersenen

Er zijn 2 soorten MRI-scans: •Standaard MRI-scan (MRI = Magnetic Resonance Imaging) brengt de hersenen in beeld.

  • Standaard MRI-scan (MRI = Magnetic Resonance Imaging) brengt de hersenen in beeld
  • Functionele MRI-scan gemaakt worden. Deze scan lijkt erg op de andere MRI-scan, maar hierbij kan naast de structuur van de hersenen ook naar de functie en de connectiviteit binnen de hersenen gekeken worden.

MEG-scan

MEG (Magneto-EncephaloGram) is een apparaat waarmee de werking van de hersenen wordt onderzocht. De hersencellen produceren namelijk magnetische signalen. De MEG meet deze signalen en wij slaan ze op met behulp van een computer.

Meer algemene informatie over meewerken aan wetenschappelijk onderzoek kunt u lezen in de folder van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

Lees meer over het onderzoek van het MS Centrum Amsterdam.