De makers van het spel

Het Skeletkwartet is in opdracht van de Amstel Academie gemaakt en dient ter ondersteuning van het vakonderwijs van de medisch ondersteunende opleidingen en verpleegkundige vervolg opleidingen. Amstel Academie besteedt veel aandacht aan haar onderwijs, niet alleen inhoudelijk, maar ook aan de onderwijsvormen & - didactiek. Daarmee zorgen we dat de studenten zich de leerstof snel en goed eigen kunnen maken. En zo blijft leren van sommige taaie leerstof ook leuk.

Het Skeletkwartet is met zorg ontwikkeld. En is tot stand gekomen door de inzet van vakdocenten Coen van Heycop ten Ham en Eef Bons-Joshi.

Coen van Heycop ten Ham

Coen is een van onze vakdocenten ziekteleer en geeft sinds 2004 les aan de studenten van de verpleegkundige vervolgopleidingen en medisch ondersteunende opleidingen van de Amstel Academie. Hij is basisarts, gespecialiseerd in zijn vak als docent pathologie en stelt altijd de inhoud van de opleiding en de studenten als hoogste prioriteit in zijn werk.

Coen is de bedenker van het Skeletkwartet© en heeft samen met Eef vorm gegeven aan de inhoud van het spel.

Eef Bons-Joshi

Eef is een van onze vakdocenten anatomie en fysiologie en geeft sinds 2010 les aan de studenten van de medisch ondersteunende opleidingen van de Amstel Academie. Ze is bewegingswetenschapper, gefascineerd door alles wat leeft en beweegt en is altijd op zoek naar nieuwe, innovatieve onderwijsvormen om de studenten een zo leuk mogelijke en interessante opleiding te bieden.

Eef heeft de anatomische illustraties gemaakt van het Skeletkwartet© en heeft samen met Coen de inhoud van het spel gemaakt.

Speels leren met het Skeletkwartet

Interview met Coen van Heycop en Eef Bons

Coen van Heycop ten Ham bedacht het skeletkwartet, een spel om tijdens de lessen anatomie & fysiologie alle botten van het lichaam te leren kennen. “Herhaling helpt als je iets wil leren. Maar als je duffe opdrachten moet doen, dan blijft dat niet hangen”, aldus de vakdocent Ziekteleer. “Met dit kwartet moet je gaan nadenken over wie welk schedelbotje heeft gevraagd. Daarna moet je bedenken wat het vierde botje was en wie deze kaart mogelijk heeft. Dan leer je onbewust, en dat is veel leuker.” 

Dat beaamt ook Eef Bons, vakdocent anatomie & fysiologie en maker van de illustraties van het kwartet. “Eerst bieden we iets theoretisch aan, om vervolgens in spelvorm met deze kennis aan de slag te gaan. Het skelet is typisch iets wat je gewoon uit je hoofd moet leren, dit kwartet helpt daar goed bij. De kennis beklijft op deze manier beter.”