Voorwaarden & vrijstellingen

Algemene voorwaarden

Als studenten zich inschrijven voor de opleiding, gaan zij akkoord met de algemene voorwaarden van  Amstel Academie. Hierin staan ook onze annuleringsvoorwaarden.

Algemene voorwaarden Amstel Academie

Vrijstellingen (VVO)

Op grond van eerder verworven competenties kan de student in aanmerking komen voor een vrijstelling voor een deel van de opleiding.

De student dient uiterlijk 6 weken voor de start van de opleiding bij de opleider een schriftelijk verzoek in vergezeld van bewijsstukken.
De vraag wordt beoordeeld door het hoofd van de sectie in samenspraak met de opleider en het hoofd van de afdeling. De student ontvangt schriftelijk antwoord.

Aanvraagformulier vrijstelling VVO_2019