Praktijkopleidingen verpleegkunde (mbo-hbo)

Het vak van verpleegkundige wordt met medestudenten geleerd in een academisch ziekenhuis. Studenten verpleegkunde leren zich ontwikkelen als nieuwsgierige professionals. Ze leren in de praktijk, doen onderzoek, en herkennen waar kwaliteit verbeterd kan worden.

Werken en leren in de praktijk

Leerwerkplaatsmodel

In het onderwijs wordt grotendeels gewerkt volgens het leerwerkplaatsmodel:
- Studenten krijgen (onder supervisie) de verantwoordelijkheid voor de zorgverlening aan enkele patiënten.
- Supervisors verzorgen onderwijs op de afdeling (of aan het bed).
- De stages worden gevolgd binnen voltijd opleidingsroutes of duale (werken-leren) trajecten, allen onder accreditatie van een mbo of hbo instelling.

Voltijds of duale (leren/werken) opleiding

Bij een duale opleiding combineer je werken en leren. De verdeling tussen werken en leren verschilt per opleiding, maar samen vormen ze een studiebelasting die overeenkomt met een "gewone" voltijdopleiding.

Start opleiding

Ieder jaar - in september - starten de opleidingen. Hbo-verpleegkunde wordt verzorgd in samenwerking met Hogeschool InHolland of Hogeschool van Amsterdam. De mbo-verpleegkunde wordt verzorgd in samenwerking met ROC TOP.

Volg ons op Facebook