Gastdocent worden bij de Amstel Academie

Bent u een anesthesioloog of a(n)ios anesthesie met een passie voor onderwijs?
Wij zijn op zoek naar enthousiaste zorgprofessionals die hun kennis en ervaring willen delen met toekomstige anesthesiemedewerkers.

Wat bieden wij?

 • De kans om positief bij te dragen aan de toekomst van de
  anesthesiezorg;
 • Inspirerende en waardevolle interacties met gemotiveerde
  studenten;
 • Flexibele mogelijkheden om lessen fysiek of online te geven;
 • Ondersteuning en faciliteiten zoals skills labs voor
  simulatieonderwijs.

Wie zoeken wij?

Anesthesiologen en a(n)iossen anesthesie.

Wat houdt het gastdocentschap in?

Als gastdocent speelt u een belangrijke rol in het verbeteren van de zorg door uw kennis en passie te delen met toekomstige anesthesiemedewerkers. U helpt niet alleen bij hun ontwikkeling, maar draagt ook bij aan de toekomst van het vakgebied. De interacties met studenten, die mogelijk uw toekomstige collega's zijn, zijn zowel inspirerend als essentieel.

De taken van een gastdocent

 • Het verzorgen van lessen gebaseerd op vooraf vastgestelde inhoud, lesdoelen, werkvormen en duur. De Amstel Academie biedt onderwijs zowel fysiek als online aan. Bij fysiek onderwijs zijn de docent en alle studenten op locatie aanwezig, bijvoorbeeld voor simulatieonderwijs en casus gestuurde theorielessen. Bij online onderwijs volgen de studenten de les vanuit een andere locatie.
 • Het gebruik van activerende werkvormen die samenwerkend leren stimuleren. De opleiders van de Amstel Academie kunnen hierbij ondersteunen; bij de Amstel Academie hebben we diverse mogelijkheden zoals goed uitgeruste skills labs voor simulatieonderwijs.

Medisch Ondersteunende Opleidingen (MOO)

De Amstel Academie, waar de Medisch Ondersteunende Opleidingen (MOO) onder vallen, is verbonden aan het Amsterdam UMC. De onderwijsprogramma’s worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met ziekenhuizen in de regio en daarbuiten, en dragen bij aan de kwaliteit van de patiëntenzorg en het optimaal functioneren van zorgmedewerkers. De MOO zijn inservice-opleidingen waar werken en leren geïntegreerd zijn. Studenten zijn in dienst van een zorginstelling en volgen het theorieprogramma aan de Amstel Academie, terwijl de zorginstelling verantwoordelijk is voor het praktijkgedeelte van het leer-werktraject. Studenten worden door de zorginstelling aangemeld voor een (vervolg)opleiding.

Leergierige Studenten

Onze studenten zijn enthousiast en zeer gemotiveerd. Ze kunnen al werkzaam zijn in de zorg als verpleegkundige of fysiotherapeut, net van de middelbare school komen, of afkomstig zijn uit een andere sector. Vooral zij-instromers, die bewust kiezen voor een carrière in de zorg, zijn goed vertegenwoordigd. De studentenpopulatie varieert in leeftijd, met zowel jonge schoolverlaters als oudere carrière switchers.

Interesse?

Neem voor meer informatie contact op met:Tamara Brekhof t.brekhof@amsterdamumc.nl

opleiding tot anesthesiemedewerker