De huidige onderzoekers (uit binnen- en buitenland!) willen zich graag aan u voorstellen en kort vertellen aan welk onderzoek ze momenteel werken.

N. Braams

Mijn naam is Natalia Braams. Nadat ik in 2016 mijn artsendiploma heb behaald, wilde ik eerst meer ervaring opdoen op het gebied van onderzoek voordat ik mij verder specialiseer tot cardioloog. Ik begon als trial-arts op de afdeling cardiologie, waar ik de uitvoerend arts-onderzoeker was van verschillende grote internationale onderzoeken. Aldaar kwam ik in aanraking met een bijzondere vorm van pulmonale hypertensie, genaamd chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (CTEPH). Deze vorm wordt behandeld in het VUmc PH Kenniscentrum. 
Het VUmc PH kenniscentrum is expert op het gebied van CTEPH. In een multidisciplinair CTEPH-team bestaande uit longartsen, chirurgen, cardiologen en radiologen wordt per patiënt de beste behandeling besproken.
Er zijn steeds meer behandelingen van CTEPH mogelijk, waaronder dotteren. Medisch gezien succesvol, maar er valt nog winst te behalen wat betreft inspanningscapaciteit van de patiënt. Mijn onderzoek richt zich op de oorzaken van de verminderde inspanningscapaciteit van CTEPH patiënten, zodat de behandeling van een CTEPH patiënt daarop aangepast kan worden. Ik wil daarbij gebruik maken van de ervaringen van de verschillende disciplines om zo nieuwe inzichten te onderzoeken. Met deze nieuwe inzichten hoop ik dat CTEPH patiënten zich in de toekomst beter kunnen inspannen en een betere kwaliteit van leven hebben.

E. Peters

Als PhD student doe ik onderzoek met als doel de hartfunctie in pulmonale hypertensie te verbeteren. Door de verhoogde bloeddruk in de longslagader moet vooral de rechterkant van het hart harder werken en dit leidt uiteindelijk tot hartfalen. Al eerder is gevonden dat de hartspier dan meer zuurstof gaat gebruiken maar niet meer bloed gaat pompen. Om erachter te komen waar die extra zuurstof heen gaat, kijk ik vooral naar de mitochondriën, de energiefabriekjes van de cel. Het zou fantastisch zijn als we erachter komen waar het mis gaat en dit kunnen verbeteren! 
Als fanatiek sporter en bewegingswetenschapper vind ik het interessant hoe (hart)spier zich in veel gevallen goed kan aanpassen aan wat er van de spier gevraagd wordt. Het mooie aan dit onderzoek vind ik dat de resultaten niet voor slechts een paar topsporters interessant zijn, maar voor een grote groep patiënten.

A. Huis in 't Veld

Ik ben sinds 1 jaar werkzaam op de afdeling als arts-onderzoeker. Mijn onderzoek richt zich op het hart, als oorzaak van pulmonale hypertensie. Dit type komt veel voor, maar een effectieve behandeling is tot op heden nog niet gevonden. Ook de diagnose stellen blijkt vaak lastig,  hier in VUmc, maar met name ook voor ziekenhuizen die naar VUmc verwijzen. Een hoop onzekerheden dus! Door deze grote groep patiënten beter in kaart te brengen, hopen we de zorg voor deze patiënten te verbeteren.

L. Botros

Naast patientenzorg heeft het ontstaan van ziekten en het onderliggende werkingsmechanisme hiervan heeft altijd mijn interesse gehad. Na mijn bachelor biomedische wetenschappen heb ik via een schakeljaar een master geneeskunde gevolgd. Mijn masterstage bij de afdeling fysiologie en longziekten, onder Dr. HJ Bogaard en Dr. R. Szulcek beviel erg goed en ik besloot na het afronden van mijn opleiding een promotie traject bij deze afdeling te starten. In samenwerking met Dr. J. Aman onderzoeken wij het lekken van bloedvaten in de longen, waardoor er vocht in de longen komt. Dit proces ontstaat bij vele vormen van infectie en ontsteking in de longen, maar ook in andere delen van het lichaam, waardoor het erg relevant is voor een grote groep patiënten. Wij gebruiken hiervoor gekweekte cellen van vrijwilligers en longweefsel van patiënten die bijvoorbeeld een operatie hebben ondergaan.

J. Groeneveldt

Mijn naam is Joanne Groeneveldt. Na mijn oudste coschap op de afdeling longziekten in 2015, ben ik begonnen als arts onderzoeker op deze afdeling. Mijn onderzoek richt zich op de oorzaken van rechterhartfalen bij pulmonale hypertensie en de behandeling hiervan. Ondanks dat er steeds meer behandelingen zijn voor pulmonale hypertensie, ontwikkelen patiënten nog altijd rechterhartfalen. De oorzaak hiervan is nog niet opgehelderd. Een mogelijke oorzaak is misschien te vinden in een onjuiste samenwerking tussen het zenuwstelsel en de rechter hartkamer. Dat is dan ook wat ik de komende jaren met mijn collega’s ga onderzoeken. Daarnaast gaan we kijken naar nieuwe behandelingen voor patiënten met dusdanig ernstig rechterhartfalen dat zij daarvoor moeten worden opgenomen in het ziekenhuis.

C. van der Bruggen

Mijn naam is Cathelijne van der Bruggen en tijdens de studie geneeskunde kwam ik in 2011 in aanraking met Pulmonale Hypertensie onderzoek. Na te zijn gestart als onderzoeks-assistent en later als student te hebben gewerkt op de afdeling Longziekten ben ik in 2013 gestart met mijn promotieonderzoek. Mijn onderzoek focust zich op de rol van de verhoogde activiteit van het zenuwstelsel en genetische invloeden (bijvoorbeeld de BMPR2-mutatie) op de aanpassing van het rechterhart op de verhoogde drukken.

C. Happé

Chris Happé (geboren 1985) behaalde zijn bachelor Biomedische wetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam in 2009. Tijdens zijn stage bij de afdeling longziekten van het VUmc kwam hij in contact met de ziekte pulmonale hypertensie waarbij hij het effect van conditie-training en ijzersupplementie op het ziekteverloop van PH onderzocht.
In augustus 2012 begon Chris aan zijn PhD-project onder supervisie van Prof. Dr. Anton Vonk-Noordegraaf, Dr. Harm-Jan Bogaard en dr. Frances Handoko – de Man. Gedurende dit project kijkt hij specifiek naar de effecten van een verhoogde bloedstroomsnelheid op het longvaatbed. Daarnaast werkt hij aan de optimalisatie en ontwikkeling van het gebruik van diermodellen in de context van PH, om zo de nieuwste behandelingen te kunnen toetsen.

N. Rol

Nina Rol volgde de bacheloropleiding van Geneeskunde toen ze via het Honours Programme in aanraking kwam met het onderzoek naar Pulmonale Hypertensie. Na te zijn gestart met pathologisch onderzoek naar de vaten in pulmonale hypertensie raakte ze geïntigreerd door Pulmonale Hypertensie en besloot voor haar master promotieonderzoek te gaan doen naar PH. Onder supervisie van Prof. dr. Anton Vonk Noordegraaf, dr. Harm Jan Bogaard en prof. dr. Marie-Jose Goumans doet ze onderzoek naar het gedrag van cellen van de pulmonaal vaten van PH patiënten.