Hieronder vind je beknopte informatie over studies waar VUmc momenteel (aan mee) doet op het gebied van pulmonale hypertensie en die al beschikbaar zijn voor patienten. Als je vragen hebt over een van deze studies of je vraagt je af of je in aanmerking komt voor deelname, neem gerust contact op met jouw ph verpleegkundige, physician assistent of behandelend arts.

PRECISE-6MP

Doel: uitzoeken hoe veilig en werkzaam 6-mercaptopurine is in het remmen van de vaatgroei en vaatverdikking in de longen. Daarnaast identificeren welke subgroepen van patienten het meest baat hebben bij deze therapie door het ontwikkelen van een bloedtest voor-en na behandeling.
Voor wie: PAH Groep 1: idiopathische PAH (IPAH), erfelijke PAH of medicaite gerelateerde PAH
Geïnitieerd door: VUmc, Dr. HJ. Bogaard

Pulse-PAH-004(INOvation)

Doel: uitzoeken hoe veilig en werkzaam stikstofmonoxide voor inhalatie (het onderzoeksmiddel) is, wanneer dit wordt gegeven en geïnhaleerd via de INOpulse (een experimenteel apparaat), en of dit kan helpen om PAH te behandelen.
Voor wie: PAH Groep 1 of idiopathische PAH (IPAH)
Geïnitieerd door:
Bellerophon Pulse Technologies LLC

IPF/Esbriet

Doel: onderzoek ter beoordeling van de werkzaamheid, veiligheid en verdraagzaamheid van sildenafil toegevoegd aan pirfenidon.
Voor wie:
  Voor patiënten met gevorderde idiopathische pulmonale fibrose en middelhoge kans hebben op pulmonale hypertensiegroep 3 
Geïnitieerd door:
F.Hoffmann-La Roche Ltd

Bayer 18588 REPLACE

Doel: Dit onderzoek is bedoeld om de werkzaamheid van Riociguat als vervangingstherapie voor Sildenafil of Tadalafil, met of zonder endothelinereceptorantagonist, aan te tonen bij patiënten met pulmonale arteriële hypertensie die het behandelingsdoel niet hebben bereikt.
Voor wie: IPAH/PAH patienten (groep 1)
Geïnitieerd door: Bayer

Reata Catalyst

Doel:  Een onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van bardoxolonmethyl.
Voor wie: Bij patiënten met bindweefselziekte-gerelateerde pulmonale arteriële hypertensie
Geïnitieerd door:
Reata Pharmaceuticals, Inc.

Triton 

Doel: het vergelijken van de werkzaamheid van een combinatie van drie verschillende behandelingen voor PAH (macitentan, tadalafil, selexipag) met de werkzaamheid van een combinatie van twee verschillende behandelingen voor PAH (macitentan, tadalafil).
Alle deelnemers aan dit onderzoek worden behandeld met macitentan en tadalafil. De helft van de deelnemers wordt daarnaast behandeld met selexipag, terwijl de andere helft van de deelnemers daarnaast wordt behandeld met placebo ("inactieve stof"). 
Het tweede doel van het onderzoek is het vergelijken van de veiligheid en verdraagbaarheid van deze twee benaderingen.
Voor wie: IPAH/PAH patienten (groep 1)
Geïnitieerd door: Actelion

InShape 2

Doel: Ontwikkelen van screeningstest om CTEPH op te sporen na acute longembolieën.
Voor wie: Patiënten met acute longembolieën
Geïnitieerd door
: In samenwerking met LUmc/VUmc

Repair -actelion

Doel: Effecten van macitentan op de vorm en functie van de rechter hartkamer bij PAH
Voor wie: IPAH/ PAH patiënten (groep 1)
Geïnitieerd door: Actelion

Expert(FU adempass)

Doel: Registratiestudie ter monitoring van bijwerkingen riociguat (Adempas®) 
Voor wie: Patiënten die riociguat gebruiken (Adempas®)
Geïnitieerd door: Bayer

Compera-XL

Doel: Registratiestudie: Alle soorten PH met behandeling en alle medicatie.
Voor wie: Alle patiënten
Geïnitieerd door: Pfizer, Actelion en GSK

Biomarkers (3 studies Bridge/ bloedplaatjes/ ECFC)

Doel: Zoeken naar nieuwe bloedbepalingen die kunnen helpen om:

  1. PH op te sporen
  2. Het effect van behandeling te voorspellen
  3. Een beter inzicht te krijgen in het ontstaan van PH

Voor wie: Alle patiënten
Geïnitieerd door: Pfizer, Actelion en GSK

International BPA registry

Doel: Registratie studie: het onderzoeken van de veiligheid en effectiviteit van ballon pulmonalis angioplastiek (BPA) bij patiënten met chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (CTEPH) of chronische trombo-embolische ziekte (CTED)
Voor wie:  patiënten met chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (CTEPH) of chronische trombo-embolische ziekte (CTED)
Geïnitieerd door: International CTEPH Association (ICA)

SPHINX

Doel: Onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van selexipag bij patiënten met sarcoïdose-geassocieerde pulmonale hypertensie
Voor wie:  patiënten met sarcoïdose-geassocieerde pulmonale hypertensie (SAPH)
Geïnitieerd door: Actelion Pharmaceuticals Ltd

SELECT

Doel: Onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van selexipag bij patiënten met chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie(CTEPH)?
Voor wie:  Patiënten met inoperabele CTEPH of rest-CTEPH na BPA of PEA
Geïnitieerd door: Actelion Pharmaceuticals Ltd

Samenwerking met internationale topinstituten

Al het complexe en internationaal hoog aangeschreven onderzoek vindt plaats in nauwe samenwerking met nationale en internationale onderzoekspartners in topinstituten wereldwijd, waaronder Stanford University, Harvard, Cambridge en Universite Paris Sud. Bijzonder aan het wetenschappelijk onderzoek van het VUmc is dat via onze patientenadviesraad, patienten een actieve inbreng hebben in onze onderzoeksagenda. En dat niet alleen, een belangrijk deel van ons onderzoek wordt mede gefinancierd door patiënten via donaties en specifieke sponsoracties.

Publicaties VUmc

Op deze website kunt u alle publicaties lezen van het onderzoek dat door de jaren heen gedaan is in het VUmc op het gebied van pulmonale hypertensie.