Ondanks dat de er steeds meer en betere PH behandelingen beschikbaar zijn gekomen over de afgelopen jaren, leidt de ziekte nog steeds tot hartfalen. De huidige behandelingen voor PH richten zich op de bloedvaten in de longen, die zich vernauwen. De rechter hartkamer is echter het orgaan wat tegen een de hoge druk in de longvaten het bloed moet blijven rondpompen. In het begin van de ziekte kan het hart zich aanpassen aan de hoge druk in de longvaten. Wanneer dit niet meer lukt, komt het hart in de problemen: dit noemen we rechter hartfalen. Patiënten kunnen dit merken doordat zij vocht vasthouden en zich minder goed kunnen inspannen. Uiteindelijk kan rechter hartfalen zo ernstig zijn dat iemand komt te overlijden. Met geld uit de VICI beurs willen we onderzoeken hoe we kunnen voorkomen dat het hart gaat falen. Maar ook wat we het beste kunnen doen wanneer het faalt.
Dit onderzoek is onderverdeeld in drie projecten. In het eerste project wordt in ratjes met pulmonale hypertensie een nieuw medicijn onderzocht dat het hart mogelijk efficiënter kan laten werken en dus ook kan beschermen voor falen.

Daarnaast loopt op dit moment een project waarbij gekeken wordt de rechter hartkamer gebaat kan zijn bij een “steunhart”. Voor de linkerkamer van het hart worden zulke steunharten, ook wel “ventricular assist devices” genoemd, al vaker gebruikt. Voor de rechterkamer zijn zulke apparaten minder gangbaar, en om ze in te zetten bij pulmonale hypertensie is helemaal nieuw.Het steunhart zou een deel van het werk van de rechterkamer over kunnen nemen. De hoop is dat we daarmee kunnen voorkomen dat het hart gaat falen. Hoeveel werk het steunhart moet overnemen is nog een open vraag. Het is ook niet goed als de rechterkamer helemaal niets meer hoeft te doen, want spieren die niet worden gebruikt, die worden steeds slapper. Een bijkomend voordeel van het plaatsen van een steunhart kan zijn, dat deze apparaten het bloed in een constante stroom verpompen. De bloedvaten in de longen worden dan aan minder grote schommelingen blootgesteld, en dat kan een gunstig effect op de ontwikkeling van deze vaten.

In het laatste project onderzoeken we hoe we patiënten, die dusdanig ernstig rechter hartfalen hebben, dat zij daarvoor moeten worden opgenomen, het beste kunnen helpen. In dit onderzoek zal gekeken worden wat het effect is van het medicijn dobutamine op de rechter hartkamer. In patiënten met linker hartfalen zorgt het er namelijk voor dat het hart zich beter kan samenknijpen en dus meer bloed kan rondpompen. Zo kan dit medicijn de hartkamer tijdelijk ondersteunen. De vraag is alleen of het medicijn het zelfde effect heeft in patiënten met rechter hartfalen door pulmonale arteriële hypertensie.