Pulmonale Hypertensie kenniscentrum - research

Hoewel patiënten met PH steeds beter behandeld kunnen worden, is er nog steeds geen genezing mogelijk. Het onderzoek in VUmc heeft als doel om ons inzicht in de ziekte te vergroten en om bij te dragen aan een betere behandeling.

Eigen onderzoek in VUmc

Naast het internationale geneesmiddelenonderzoek, ontwikkelen wij in het VUmc ook veel eigen onderzoek. Dit onderzoek, dat onder andere ondersteund wordt door de hartstichting, het longfonds en de NWO (Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek www.nwo.nl) , richt zich niet alleen op de vaatveranderingen in de longen, maar ook op de aanpassingen die in het hart plaatsvinden om bloed onder een hoge druk rond te kunnen pompen. Wij hebben hierbij een aantal speerpunten:

  • Erfelijke oorzaken van PH en hartfalen
  • Psychosociale ondersteuning van patiënten met PH
  • Nieuwe beeldvormingstechnieken om longvaten en hartfunctie te kunnen vervolgen
  • Nieuwe methoden voor vroeg-diagnostiek en voorspellen van behandelingseffecten
  • Beter begrip van de cellulaire en moleculaire aanpassingen in het hart
  • functie en groeipotentieel van vaatwandcellen in de long, www.phaedraresearch.nl

    Lees het artikel Pulmonale hypertensie: van onbehandelbare naar behandelbare ziekte? op de website van de Nederlandse Hartstichting.