Interstitiële longafwijkingen

Interstitiële longziekten is een verzamelnaam voor een breed scala aan verschillende ziektebeelden die diffuus in de longen voorkomen.

Soms is de oorzaak van een interstitiële longaandoening  te achterhalen (bijvoorbeeld inhalatie van bepaalde stoffen of bepaalde medicijnen) of is het ten gevolge van een onderliggende ziekte (bijvoorbeeld reuma of sclerodermie), maar soms kan de oorzaak niet gevonden worden.  Een deel van deze ziekten kunnen fibrose (verlittekening) in de longen geven waardoor de longen minder goed kunnen functioneren. Voor meer informatie over longfibrose verwijzen wij u naar de website van de longfibrose patiëntenvereniging. Ook kunnen deze ziekten  gepaard gaan met pulmonale hypertensie; een verhoogde bloeddruk in de longbloedvaten.

Diagnose

Vaak betreffen interstitiële longziekten zeer complexe ziektebeelden met een grote impact op het dagelijks leven en is goede diagnostiek, behandeling en begeleiding dus essentieel. De keus van eventuele medicamenteuze  behandeling is zeer afhankelijk van de diagnose. Dit maakt dat wij de diagnose stellen na bespreking in een zogenaamd multidisciplinair team bestaande uit longartsen, radiologen en pathologen, allen gespecialiseerd in interstitiële longziekten.  Indien nodig sluiten ook specialisten aan uit andere  vakgebieden zoals de immunologie, reumatologie en nefrologie.

Second Opinion

U kan altijd terecht voor een  second opinion. Deze kan door uw behandelend arts worden aangevraagd. Ten tijde van uw eerste bezoek zal u op de polikliniek gezien worden. Soms is er aanvullend onderzoek nodig. Bijvoorbeeld een longfunctie, HRCT-scan, bronchoscopie en soms (niet altijd!) een kleine longoperatie om longweefsel te verkrijgen voor een goede diagnose. Na bespreking in het multidisciplinaire team zal de diagnose en het voorstel van behandeling met u besproken worden. Dan zal ook gekeken worden waar de behandeling het beste kan plaatsvinden. Soms is het goed mogelijk dit in samenwerking te doen met uw verwijzend (long)arts.