Het epilepsiechirurgie traject

Deze ingesloten video kan niet worden getoond vanwege uw cookie instellingen. Pas uw instellingen aan op de privacypagina, of bekijk de video op Vimeo.

Het schema toont het epilepsiechirurgie traject binnen VUmc.
De verschillende fasen zijn tevens beschreven in de tekst eronder. Het gehele traject beslaat tussen de zes en twaalf maanden.  

Fase 1

Als u in aanmerking wilt komen voor een operatie zullen we eerst een aantal onderzoeken verrichten om uw epilepsie in kaart te brengen. 

We maken, als dat nog niet gebeurd is, een MRI-scan van de hersenen en een Video EEG. Voor het EEG wordt u maximaal vijf dagen opgenomen zodat we voor een langere periode de elektrische activiteit van de hersenen kunnen bekijken waarbij ook de epileptische aanvallen uitgelokt en gemeten kunnen worden. 

Fase 2 

In de tweede fase van het traject vinden er zo nodig enkele vervolgonderzoeken plaats om te kunnen bepalen op welke plaats de aanvallen precies beginnen. 

U krijgt een MEG, een soort EEG waarbij niet de elektrische velden maar de magnetische velden worden gemeten. 

Er wordt mogelijk een PET-scan van u gemaakt. Dit is een scan waarbij u via een infuus een radioactieve stof krijgt toegediend. 

Daarnaast vindt er een neuropsychologisch onderzoek plaats en eventueel een ictale SPECT-scan. Ook bij deze scan wordt u maximaal vijf dagen opgenomen en krijgt u een radioactieve stof toegediend, maar dan vlak na het begin van een aanval. 

Fase 3 

Een aantal patiënten doorloopt fase 3. Eventueel worden de onderzoeken nog aangevuld met een diepte elektrode onderzoek (diepte-EEG). Hierbij worden operatief - onder algehele narcose - verschillende elektroden in de hersenen geplaatst, soms in combinatie met een elektrodenmatje (subdurale grid) op de hersenen. Omdat de elektroden dichtbij de plaats van het vermoedelijke aanvalsbegin geplaatst kunnen worden is het aanvalsverloop veel nauwkeuriger te zien. 

Fase 4 

Als na bestudering van de bij u uitgevoerde onderzoeken blijkt dat u een geschikte kandidaat bent wordt uw operatie ingepland en wordt tijdens de preoperatieve screening (POS) onderzocht of u veilig een narcose kunt ondergaan. Over het algemeen duurt de operatie zes tot acht uur. 

Na de operatie wordt u naar de PACU (Post Anesthesiology Care Unit) gebracht om bij te komen. Na een nacht observatie mag u, als er geen bijzonderheden zijn, terug naar de verpleegafdeling. 

Meestal mag u vijf tot zeven dagen na de operatie weer naar huis. 

Mogelijk worden er voorafgaand aan de operatie nog enkele onderzoeken verricht zoals een gezichtsveld onderzoek en nog een MRI scan.