Epilepsiechirurgie: voor wie?

Epilepsie is een aandoening die zich uit in de vorm van aanvallen die ontstaan door een plotselinge, tijdelijke verstoring van de elektrische prikkeloverdracht in de hersenen. Voor de behandeling van epilepsie wordt in eerste instantie medicatie voorgeschreven. Bij ongeveer 70% van de epilepsiepatiënten heeft de medicatie een goed effect. Als de medicatie echter onvoldoende effect heeft kan epilepsiechirurgie een uitkomst bieden.

Deze ingesloten video kan niet worden getoond vanwege uw cookie instellingen. Pas uw instellingen aan op de privacypagina of bekijk de video op Vimeo.

Binnen VUmc helpen wij op het gebied van epilepsiechirurgie op dit moment alleen volwassenen, geen kinderen. Als u als epilepsiepatiënt onvoldoende baat heeft bij het gebruik van anti-epileptica (u heeft binnen twee jaar tijdens het gebruik van juist gedoseerde anti-epileptica alsnog een of meerdere aanvallen gehad) of als u te veel last heeft van bijwerkingen van deze medicijnen, kunt u in aanmerking komen voor een operatie. Doel van deze operatie is de epileptische aanvallen te stoppen of te verminderen.

Daarbij dient u ook te voldoen aan onderstaande punten:

  • Er is één duidelijk afgebakend gebied in de hersenen aan te wijzen waar de epilepsie ontstaat (de zogeheten epilepsiehaard);
  • Dit deel van de hersenen kan veilig verwijderd worden zonder belangrijke functies als taal, geheugen of motoriek te beschadigen;
  • De kans is groot dat u na de operatie aanzienlijk minder of helemaal geen aanvallen meer heeft.

Of u in aanmerking komt voor een operatie kan pas na aanvullend onderzoek definitief beoordeeld worden. Welke onderzoeken nodig zijn verschilt per persoon. U volgt bij VUmc een speciaal epilepsiechirurgietraject van maximaal vier fasen om te bepalen of u in aanmerking komt voor een chirurgische ingreep. Uiteraard wordt u als u daadwerkelijk het traject ingaat uitgebreid voorgelicht door onze specialisten.

Resultaten

Op basis van eerdere operaties weten we dat 70 procent van de geopereerde patiënten geheel aanvalsvrij is. Ongeveer 25 procent van de patiënten heeft nog wel aanvallen, maar minder frequent en minder heftig. Bij slechts 5 procent van de geopereerde patiënten helpt de operatie helemaal niet. Resultaten zijn afhankelijk van de oorzaak van de epilepsie en het type operatie.

Deze ingesloten video kan niet worden getoond vanwege uw cookie instellingen. Pas uw instellingen aan op de privacypagina, of bekijk de video op Vimeo.

Risico's

Afhankelijk van de plaats van de operatie kunt u met (tijdelijke) uitvalsverschijnselen te maken krijgen, bijvoorbeeld zwakte van een arm en/of been of taalstoornissen. Hiervoor kan revalidatie nodig zijn. Het risico op een blijvende beschadiging van de motorische functie en/of de taalfunctie ligt tussen de één tot twee procent.

Een veel voorkomend neveneffect van een slaapkwaboperatie is een kleine gezichtsveldbeperking. Deze gezichtsveldbeperking kan blijvend zijn, maar de patiënt heeft hier doorgaans geen hinder van. Zelden is er sprake zijn van een grotere gezichtsveld uitval (hemi-anopsie). De kans op nabloeding en infectie is bij epilepsiechirurgische ingrepen klein. Een andere mogelijke complicatie is lekkage van hersenvocht.