Een groot aantal hoogleraren en senior docent-onderzoekers doet vooraanstaand onderzoek op het gebied van Taal en Gehoor aan de VU en in Amsterdam UMC, locatie VUmc, in het bijzonder wat betreft spraakperceptie en gesproken taalontwikkeling bij jonge dove en slechthorende kinderen.

LHCA bundelt de krachten van de VU en VUmc: verschillende faculteiten en onderzoeksinstituten die onderzoek doen rond dit thema zijn zoveel mogelijk in LHCA vertegenwoordigd. Onderzoekers die verbonden zijn aan de facultaire onderzoeksinstituten (NetworkInstitute, VU , en EMGO+ ,), doen vanuit verschillende disciplinaire invalshoeken onderzoek naar gehoor, spraakperceptie en -verwerking en gesproken taalontwikkeling, LHCA fungeert als een vruchtbare werkomgeving voor onderzoekers, waar ruimte is om nuttig gebruik te maken van elkaars kennis en kunde en kansen te bieden aan samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke initiatieven. We organiseren onderzoeksbijeenkomsten, gastlezingen en symposia.

LHCA maakt de bestaande expertise rond Taal en Gehoor intern zichtbaar voor collega-onderzoekers aan de VU en VUmc, en draagt deze ook uit naar belanghebbenden buiten de directe academische omgeving. Elk jaar organiseert LHCA in de maanden oktober-december het nascholingstraject Kind, Taal en Gehoor (link naar programma) waarbij de allernieuwste wetenschappelijke inzichten rond dit onderzoeksthema worden voorgesteld aan een breed publiek van logopedisten, audiologen, artsen, onderzoekers en docenten.

LHCA hecht een bijzonder belang aan de maatschappelijke waarde van haar onderzoeksresultaten. Resultaten, kennis en inzichten worden vertaald naar toepassingen in de zorg (een voorbeeld hiervan is de Nationale Hoortest en de Digits-in-Noise Test). Daarnaast heeft LHCA ook vele banden met bedrijven met belangstelling in innovatief onderzoek rond Taal en Gehoor, zoals producenten van cochleaire implantaten of hoortoestellen, firma's die software ontwikkelen ten behoeve van de audiologische praktijk, akoestische ingenieurbureau's en producenten van geluidwerende producten.

Op verschillende thema's binnen het onderzoek naar Taal en Gehoor is diepgaande kennis voorhanden. Een overzicht hiervan vindt u onder lopend onderzoek.