Persoonsgerichte implementatie FindMyApps

Samenvatting

FindMyApps is een programma voor mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers (2015-2019), en bestaat uit een training en een keuzehulpmiddel (de FindMyApps app). Het programma beoogt mensen met dementie te helpen een tablet-computer en apps te leren gebruiken, en om eenvoudig apps te vinden die goed aansluiten bij de persoonlijke behoeften en interesses, met als doel hun zelfmanagement en sociale participatie te bevorderen. De effectiviteit en kosteneffectiviteit van FindMyApps werden recent in een gerandomiseerde gecontrolleerde trial (n=150) onderzocht bij mensen met Mild Cognitive Impairment (MCI) en mensen met lichte dementie (Neal et al., 2023; zie Afgeronde projecten op deze pagina). Dit onderzoek liet zien dat gebruikers van FindMyApps gemakkelijker geschikte apps vonden en het (aan)leren van de tablet ook eenvoudiger vonden dan gebruikers van de reguliere tablet, waardoor zij meer verschillende apps downloadden. Hun mantelzorgers voelden zich ontlast en beter in staat de zorg op zich te nemen (meer competentiegevoel). Overigens bleek in deze studie dat zowel FindMyApps gebruikers als reguliere tabletgebruikers een grotere variatie aan sociale activiteiten kregen door het gebruik van de tablet. Enkele subgroepen leken vooral voordeel van FindMyApps te ondervinden: mensen met de diagnose MCI hadden meer plezierige activiteiten, en mensen bij wie sprake was van apathie hadden meer het gevoel erbij te horen en positieve emoties, twee belangrijke aspecten van kwaliteit van leven. In het huidige project wordt daarom een methode voor persoonsgerichte inzet van het FindMyApps programma bij zorgorganisaties ontwikkeld.

Doel

In het project zal de kennis over toepassing van FindMyApps verder worden verspreid onder zorgverleners en zal kennis worden opgedaan over persoonsgerichte implementatie van FindMyApps met als doel een handleiding hiervoor te ontwikkelen voor de zorgpraktijk.

Methode

De kennis over FindMyApps en de resultaten van het onderzoek naar de effectiviteit en kosteneffectiviteit worden verspreid onder zorgverleners door middel van artikelen in vakbladen, de digitale brochure ‘Impact van FindMyApps; verbetering van de sociale gezondheid van mensen met dementie en de zorgervaring van mantelzorgers (resultaten onderzoek 2020-2023), en informatie op de website van de AWHDD.

Om de implementatie te stimuleren wordt de samenwerking aangegaan met een of meer zorgorganisaties die betrokken zijn bij de AWHDD. Het is belangrijk dat de implementatie van FindMyApps goed aansluit bij zowel de behoeften van de organisaties en zorgprofessionals (bijv. casemanagers of zorgcoördinatoren), als bij de persoonlijke behoeften van hun cliënten. FindMyApps zal daarom in een pilot (exploratief) op kleine schaal (n=10 cliënten en mantelzorgers per setting), persoonsgericht worden geïmplementeerd door medewerkers van de zorgorganisaties bij hun cliënten. Deze implementatie zal ook worden geëvalueerd bij de persoon met dementie, mantelzorger en zorgprofessional. Daarbij zal een vorm van “goal attainment scaling” worden gebruikt om de impact te meten. Dat wil zeggen, aan het begin van het traject definiëren zowel de persoon met dementie als de mantelzorger en professional hun doelen voor de inzet van FindMyApps en bij de evaluatie, na een periode van 4 maanden, en tussentijds, wordt gekeken in hoeverre die doelen zijn bereikt. Voor de mantelzorger wordt tevens de Korte Gevoel van Competentie Vragenlijst; Vernooij-Dassen et al., 1999) gebruikt. Om het implementatieproces te evalueren wordt, ten slotte, een korte vragenlijst door de zorgmedewerker ingevuld. Daarmee kunnen bevorderende en belemmerende factoren in het implementatieproces in kaart worden gebracht. Op basis van de pilot implementatie en impactevaluatie wordt een brochure over persoonsgericht implementeren van FindMyApps samengesteld.

Resultaten

Verwacht najaar 2024

Contact

Channah Osinga, MSc, junior onderzoeker, Afdeling Neuropsychologie, FGB, VU c.j.osinga@vu.nl

Dr. David Neal, assistant professor, Afdeling Medische informatica, AUMC, locatie AMC.

Publicaties

Neal D.P., Ettema T.P., Zwan M.D., Dijkstra K., Finnema E., Graff M., Muller M., Dröes R.M. FindMyApps compared with usual tablet use to promote social health of community-dwelling people with mild dementia and their informal caregivers: a randomised controlled trial. eClinicalMedicine, 2023. 63. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2023.102169

Neal D.P., Kuiper L., Pistone D., Osinga C., Nijland S., Ettema T., Dijkstra K., Muller M., Dröes R.M. FindMyApps eHealth intervention improves quality, not quantity, of home tablet use by people with dementia.Frontiers in Medicine. 2023. 10. doi: 10.3389/fmed.2023.1152077

Samenwerkingspartners

VU, AUMC, Kennemerhart

Financiering

Het project wordt gesubsidieerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).