Momant - Mantelzorgondersteuning met activiteiten thuis voor mensen met dementie

Samenvatting

Vanwege de verwachte toename van het aantal mensen met dementie en de daarmee gepaard gaande sociale en economische kosten, is er dringend behoefte aan de ontwikkeling van effectieve en kosteneffectieve zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De interventie die hier wordt voorgesteld combineert twee benaderingen van mantelzorgondersteuning die effectief zijn gebleken in het ‘empoweren’ van mantelzorgers, namelijk: meerdere componenten voor mantelzorgondersteuning en het motiveren van mantelzorgers om de persoon met dementie te betrekken bij activiteiten in huis.

De interventie bestaat uit een training voor mantelzorgers die gebaseerd is op een handleiding en beslaat 6 groepssessies gedurende 2 maanden. De training vindt plaats in kleine groepen van verzorgers onder leiding van een zorgprofessional in dagvoorzieningen voor mensen met dementie. Onderzocht wordt of de interventie effectief is in het verbeteren van de kwaliteit van leven van de mantelzorger en de persoon met dementie en het verbeteren van het gevoel van competentie, de stemming en de zorgervaring van de mantelzorger.

De studie zal inzicht verschaffen in de effectiviteit en kosteneffectiviteit van een interventie die nog niet eerder in Nederland is geëvalueerd of geïmplementeerd.

Doel

Onderzoeken of de interventie effectief is in het verbeteren van de kwaliteit van leven van de mantelzorger en de persoon met dementie en het gevoel van competentie, de stemming en zorgervaring van de mantelzorger.

Methode

De studieopzet is een pragmatische, cluster gerandomiseerde gecontroleerde trial met kosten-effectiviteitsanalyse. De deelnemers aan de studie zijn mantelzorgers en thuiswonende personen met dementie voor wie zij zorgen, gerekruteerd in verschillende regio's in Nederland.

De studie vergelijkt de uitkomsten in twee groepen deelnemers: 85 paren die de interventie krijgen, en 85 paren die zorg zoals gebruikelijk ontvangen. Randomisatie vindt plaats op het niveau van de dagvoorziening. Deelnemers worden beoordeeld op de uitkomstmaten op baseline, voorafgaand aan de interventie, en op 3 en 6 maanden na baseline.

Resultaten

Verwacht in voorjaar 2024

Contact

Sanne Balvert, MSc, promovendus: s.c.e.balvert@vu.nl

Dr. Maarten Milders, projectleider: m.v.milders@vu.nl

www.Momant.nl

Publicaties

Balvert, S.C.E., Milders, M.V., Bosmans, J.E. et al. The MOMANT study, a caregiver support programme with activities at home for people with dementia: a study protocol of a randomised controlled trial. BMC Geriatr 22, 295 (2022). https://doi.org/10.1186/s12877-022-02930-x[E4] 

Samenwerkingspartners

Er wordt samengewerkt met meer dan 40 vestigingen van zorgcentra in Nederland

Financiering

ZonMw, Alzheimer Nederland