Foto-activiteit project / Gekend in het verpleeghuis - Ontwikkeling en evaluatie van de bruikbaarheid en impact van de digitale foto-interventie

Samenvatting

Het foto-activiteit project wordt door de afdeling Psychiatrie VU medisch centrum in samenwerking met Hogeschool Inholland in Amsterdam uitgevoerd in verzorgings- en verpleeghuizen in verschillende regio's in Nederland. Onderzoek heeft aangetoond dat het bekijken van kunst op een touch screen tablet het welzijn van mensen met dementie en hun verzorgers positief kan beïnvloeden. Beeldend kunstenaar Laurence Aëgerter ontwikkelde een op kunst gebaseerde fotografische interventie, die door zorg- en ondersteuningsprofessionals en mantelzorgers gebruikt kan worden in de communicatie met mensen met matige en gevorderde dementie. De bruikbaarheid en het effect van de foto-activiteit werd succesvol getest in een eerdere pilot studie met tendensen van positieve impact op de stemming en de sociale interactie.

In de huidige studie wordt een digitale tabletversie van de foto-activiteit ontwikkeld en een exploratieve gerandomiseerde gecontroleerde trial uitgevoerd naar de haalbaarheid en effectiviteit van de interventie bij mensen met gevorderde dementie in verpleeghuizen. Ook zullen implementatieproblemen worden onderzocht door middel van een procesevaluatie.

Doel

Onderzoeken van de bruikbaarheid en effectiviteit van de foto-activiteit interventie op sociale interactie, stemming, kwaliteit van leven en zich gekend voelen van mensen met dementie in zorginstellingen, attitude en empathie van zorgverleners en gevoel van competentie van mantelzorgers.

Methode

Gerandomiseerde exploratieve trial waarin 45 mensen met dementie die gedurende een maand tweemaal per week (max 30 min) individueel deelnemen aan de foto-activiteit worden vergeleken met 45 mensen met dementie die in eenzelfde periode en met eenzelfde frequentie deelnemen aan een algemene gespreksactiviteit zonder foto’s. Metingen vinden bij aanvang, aan het eind van de interventie periode en twee weken later (follow-up) plaats. Bevorderende en belemmerende factoren voor succesvolle implementatie zullen worden onderzocht door middel van semigestructureerde interviews met de verschillende betrokkenen (mensen met dementia, professionals en mantelzorgers).

Resultaten

Verwacht voorjaar 2024

Contact

Josephine Tan, promovendus: j.r.tan@amsterdamumc.nl

Prof.dr. Rose-Marie Dröes rm.droes@amsterdamumc.nl

Publicaties

  • Tan, J. R. O., Boersma, P., Ettema, T. P., Aëgerter, L., Gobbens, R., Stek, M. L., & Dröes, R. M. (2022). Known in the nursing home: development and evaluation of a digital person-centered artistic photo-activity intervention to promote social interaction between residents with dementia, and their formal and informal carers. BMC geriatrics, 22(1), 25. https://doi.org/10.1186/s12877-021-02632-w
  • Tan, J. R. O., Boersma, P., Ettema, T. P., Planting, C. H. M., Clark, S., Gobbens, R. J. J., & Dröes, R. M. (2023). The effects of psychosocial interventions using generic photos on social interaction, mood and quality of life of persons with dementia: a systematic review. BMC geriatrics, 23(1), 560. https://doi.org/10.1186/s12877-023-04270-w

Samenwerkingspartners

Amsterdam UMC, locatie VUmc, afdeling Psychiatrie; Hogeschool Inholland, Laurence Aëgerter, Kennemerhart, Zonnehuisgroep, Dagelijks leven.

Financiering

Het Foto-activiteit project maakt deel uit van het DISTINCT Innovative Training Network dat wordt gesubsidieerd door het Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks programma (MSC-ITN) binnen het Europese Commissie Horizon 2020 programma. Overige subsidiegevers: Stichting Hofje Codde & van Beresteyn, Stichting tot Steun VCVGZ.