Professionaliseringsaanbod voor aios, anios en staf

Een leven lang leren vereist voortdurende professionalisering, zowel op medisch inhoudelijk gebied als op het gebied van overkoepelende competenties en thema’s. Het MVO Leerhuis biedt een uitgebreid overzicht van het professionaliseringsaanbod voor zowel a(n)iossen als stafleden. Dit aanbod wordt continu bijgewerkt en biedt inzicht in de mogelijkheden binnen en buiten Amsterdam UMC.

Specifiek aanbod per doelgroep

Professionalisering gaat gelukkig allang niet meer uitsluitend over traditioneel onderwijs. Het aanbod van het MVO Leerhuis voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Voor elk aanbod wordt bovendien gekeken welke doelgroep het meest gebaat is bij welke specifieke training.

Opleidingsdagen

Naast het reguliere trainingsaanbod organiseert MVO Leerhuis ook Opleidingsdagen voor zowel a(n)iossen als stafleden. Deze dagen zijn een uitstekende gelegenheid om inhoudelijke kennis op te frissen en collega's uit het ziekenhuis en de regio te ontmoeten.

Meer informatie over de aankomende Opleidingsdagen

Intervisie voor a(n)iossen en medisch specialisten

Normering

Verdere professionalisering is niet vrijblijvend. De Centrale Opleidingscommissie (COC) heeft een normering opgesteld waaraan elke a(n)ios en elk staflid moet voldoen.

De geldende normering (download)

Contact & vragen: team discipline overstijgend onderwijs doo@amsterdamumc.nl

Contact & vragen: Susanna Bakker- Schoen (programmaleider) ttt@amsterdamumc.nl

------------------------------

Downloads voor aios