Meting patiëntervaringen 2022

Ook in 2022 vroegen we patiënten naar hun ervaring met de zorg in Amsterdam UMC, via de Patiëntervaringsmonitor (PEM).

In totaal hebben 58.619 patiënten (volwassenen én kinderen) onze vragenlijsten ingevuld.

De patiënten die de vragenlijst invulden, gaven een ervaringsscore voor een aantal belangrijke onderwerpen tijdens hun:
-  (dag)opname in het ziekenhuis
-  bezoek aan de spoedeisende hulp (SEH)
-  afspraak op de polikliniek
-  bel-afspraak en/óf beeldbel-afspraak (video-afspraak)
Daarnaast gaven patiënten een cijfer voor hun totale ervaring met het ziekenhuis.

Resultaten volwassenen

Patiënten (volwassenen) gaven als cijfer gemiddeld een 8,4 voor hun ervaring met een opname in het ziekenhuis en een 8,6 voor een dagopname.
De spoedeisende hulp kreeg gemiddeld een 8,1.
Het gemiddelde cijfer dat patiënten gaven voor de polikliniek is 8,7.
De bel- en beeldbelafspraken werden beoordeeld met een 8,6.

De goed en de minder goed scorende onderwerpen zijn hieronder per vragenlijst samengevat.

Ervaringen met een ziekenhuisopname (volwassenen)

Ervaringen met een dagopname (volwassenen)

[infographic nr 2  plaatsen]

 

Ervaringen met de spoedeisende hulp (volwassenen)

Ervaringen met een poliklinische afspraak (volwassenen)

Ervaringen met een (beeld)bel-afspraak (volwassenen)

Onderwerpen die Amsterdam UMC heel belangrijk vindt en die positief beoordeeld zijn door haar patiënten, zijn onder andere:

veiligheid, respect, het vertrouwen in de artsen en verpleegkundigen, kennis van het medisch dossier en tijd voor patiënten om over hun ziekte of probleem te praten en het betrekken van familie bij de behandeling,

De minst goede ervaringen van patiënten hebben onder andere te maken met de wachtlijst, de informatie over bijwerkingen van nieuwe medicijnen, de informatie die bij vertrek uit het ziekenhuis wordt meegegeven aan familie en de (informatie over de) wachttijd in de polikliniek.

Resultaten kinderen en ouders/verzorgers

Kinderen (8-17 jaar) gaven een 8.0 voor hun ervaring met een (dag)opname in het ziekenhuis. Hun ouders/verzorgers gaven een 8,4.

De totale ervaring met de polikliniek werd door kinderen (8-17 jaar) beoordeeld met een 8,4, en door ouders met een 8,5.
De goed en de minder goed scorende onderwerpen zijn hieronder per vragenlijst samengevat.

Ervaringen met een (dag)opname: kinderen en ouders/verzorgers

Ervaringen met een poliklinische afspraak: kinderen en ouders/verzorgers

Onderwerpen die Amsterdam UMC heel belangrijk vindt en die door kinderen (8-17 jaar) en ouders/verzorgers positief zijn beoordeeld, zijn onder meer de veiligheid, het vertrouwen in de artsen en andere zorgverleners, het verminderen van pijn en begrijpelijke antwoorden van de arts.

De minst goede ervaringen van patiënten hebben onder andere te maken met de tijd op de wachtlijst voor een (dag)opname, informatie over het wachten in de polikliniek, afleiding in de polikliniek en op de verpleegafdeling, en het eten tijdens de (dag)opname.

Vergelijking met 2021

In 2022 hebben iets minder patiënten hun ervaringen met Amsterdam UMC gedeeld: 2.718 minder ten opzichte van 2021.

De cijfers voor de totale ervaring in 2022 zijn, vergeleken met 2021, hetzelfde gebleven voor de (dag)opname in het ziekenhuis en voor een bezoek aan de SEH.

De totale ervaring met de polikliniek en met de bel- en beeldbelafspraken is daarentegen met 0,1 punt gestegen ten opzichte van de totale ervaring in 2021.

We zien een paar veranderingen in de goed en minder goed scorende onderwerpen, maar de verschillen zijn klein.

Zo is de ervaring met informatie over de wachttijd in de polikliniek in 2022 wat verbeterd. We proberen dit in de komende tijd verder te verbeteren, door het tonen van wachttijden op beeldschermen in de wachtkamers.

Vergelijking met andere academische ziekenhuizen (UMC’s)

Ook de andere Universitair Medische Centra (UMC’s) hebben in 2022 hun patiënten gevraagd naar hun ervaringen. De resultaten van alle UMC’s zijn met elkaar vergeleken. Op deze manier kunnen we goed zien waar we van elkaar kunnen leren.

Mooi is dat patiënten over het algemeen positief zijn over hun eigen ziekenhuis: de UMC’s scoren gemiddeld tussen de 8,6 en 8,8.

In 2021 scoorden de UMC’s tussen de 8,2 en 8,9.

De algemene waardering (gemiddelde cijfers) van de UMC’s zijn ook beschikbaar op Ziekenhuischeck.nl.

Verbeteren

Gezien de resultaten blijven we ook in 2023 extra aandacht besteden aan het verbeteren van:

·         de informatie over bijwerkingen van nieuwe medicijnen;

·         de informatie aan patiënten en familie over de nodigde zorg na vertrek uit het ziekenhuis;

·         de informatie over de wachttijden op de polikliniek, bijvoorbeeld op de wachtkamerschermen;

·         het samen beslissen over zorg en behandeling door zorgverleners en patiënten/naasten.

Meer weten?

In Amsterdam UMC meten we continu de ervaringen van onze patiënten. Zo kunnen we snel zien of de verbeteringen die we doorvoeren, ook echt zorgen voor positievere patiëntervaringen.

Ga naar de website voor meer informatie over de patiëntervaringsmonitor (PEM).