Meting patiëntervaringen 2021

Ook in 2021 vroegen we patiënten naar hun ervaring met de zorg in Amsterdam UMC, via de Patiëntervaringsmonitor (PEM).
In totaal hebben 61.337 patiënten (volwassenen én kinderen) onze vragenlijsten ingevuld.

De patiënten die de vragenlijst invulden, gaven een ervaringsscore voor een aantal belangrijke onderwerpen tijdens hun:
- (dag)opname in het ziekenhuis,
- bezoek aan de spoedeisende hulp (SEH),
- afspraak op de polikliniek,
- bel-afspraak en/óf
- beeldbel-afspraak (video-afspraak). 
Daarnaast gaven patiënten een cijfer voor hun totale ervaring met het ziekenhuis.

Resultaten volwassenen

Patiënten (volwassenen) gaven als cijfer gemiddeld een 8,4 voor hun ervaring met een opname in het ziekenhuis en een 8,6 voor een dagopname. De spoedeisende hulp kreeg gemiddeld een 8,1. De totale ervaring met de polikliniek werd beoordeeld met een 8,6 als gemiddeld cijfer. De bel- en beeldbelafspraken werden beoordeeld met een 8,5.

De goed en de minder goed scorende onderwerpen zijn hieronder per vragenlijst samengevat.

Ervaringen met een ziekenhuisopname (volwassenen)

Ervaringen met een dagopname (volwassenen)

Ervaringen met een spoedeisende hulp bezoek (volwassenen)

Ervaringen met een polikliniekbezoek (volwassenen)

Ervaringen van onze poliklinische patiënten met een (beeld)bel-afspraak (volwassenen)

Onderwerpen die wij heel belangrijk vinden, zoals veiligheid, respect, het vertrouwen in de artsen en verpleegkundigen, en de informatie over voor- en nadelen van een behandeling zijn door patiënten positief beoordeeld.

De minst goede ervaringen van patiënten hebben onder andere te maken met de wachtlijst, de informatie over bijwerkingen van medicijnen, de informatie die bij vertrek uit het ziekenhuis wordt meegegeven aan familie en de (informatie over de) wachttijd in de polikliniek.

Resultaten kinderen en ouders/verzorgers

Patiënten (kinderen of hun ouders/verzorgers) gaven als cijfer gemiddeld een 8,4 voor hun ervaring met een (dag)opname in het ziekenhuis. De totale ervaring met de polikliniek werd beoordeeld met een 8,5 als gemiddeld cijfer.
De goed en de minder goed scorende onderwerpen zijn hieronder per vragenlijst samengevat.

Ervaringen met een (dag)opname (kinderen en ouders/verzorgers)

Ervaringen met een polikliniekbezoek (kinderen en ouders/verzorgers)

Onderwerpen die wij heel belangrijk vinden, zoals veiligheid, respect, het vertrouwen in de artsen en andere zorgverleners, de informatie over de opname een behandeling en begrijpelijke antwoorden van de arts zijn door patiënten positief beoordeeld.

De minst goede ervaringen van patiënten hebben onder andere te maken met afleiding in de polikliniek en op de verpleegafdeling, het eten, informatie over een bezoek aan de polikliniek en informatie bij ontslag uit het ziekenhuis.

Vergelijking met 2020

De cijfers voor de totale ervaring in 2021 zijn hetzelfde gebleven, vergeleken met de totale ervaring in 2020. Wel zien we een paar veranderingen in de goed en de minder goed scorende onderwerpen, maar de verschillen zijn klein.

Vergelijking met andere academische ziekenhuizen (UMC's)

Ook de andere Universitair Medische Centra (UMC's) hebben in 2021 hun patiënten gevraagd naar hun ervaringen. De resultaten van de UMC's zijn met elkaar vergeleken. Op deze manier kunnen we goed zien waar we van elkaar kunnen leren. Mooi is dat patiënten over het algemeen positief zijn over hun eigen ziekenhuis.

Er zijn geen grote verschillen tussen de UMC’s samenvatting van de resultaten van alle Universitair Medische Centra (UMC’s).

Verbeteren

Gezien de resultaten blijven we ook in 2022 en 2023 extra aandacht besteden aan het verbeteren van:

  • de informatie over bijwerkingen van nieuwe medicijnen;
  • de informatie aan patiënten en familie bij vertrek uit het ziekenhuis; zij weten dan waar zij thuis op moeten letten. De datum van vertrek overleggen we met de patiënt en diens familie;
  • de informatie over de wachttijden op de polikliniek, bijvoorbeeld op de wachtkamerschermen.

Meer weten?

In Amsterdam UMC meten we continu de ervaringen van onze patiënten. Zo kunnen we snel zien of de verbeteringen die we doorvoeren, ook echt zorgen voor positievere patiëntervaringen.

Ga naar de website voor meer informatie over de patiëntervaringsmonitor (PEM).