Onderzoek Public & Occupational Health

De setting waarin dit onderzoek plaatsvindt is zeer divers, van bijvoorbeeld scholen, GGD'en, sportverenigingen, bedrijven, arbodiensten, UWV, verpleeg- en verzorgingshuizen tot en met het ziekenhuis. Het onderzoek is vooral epidemiologisch en sociaalwetenschappelijk van aard en het gaat doorgaans om toegepaste en multidisciplinaire studies. Artsen doen dat onderzoek samen met o.a. gezondheidswetenschappers, psychologen, bewegingswetenschappers, sociologen en juristen. Deze variatie en multidisciplinariteit weerspiegelt zich in de samenstelling van het medewerkersbestand van de afdeling.

Verdere inhoudelijke informatie is te vinden bij de beschrijving van de onderzoeksecties: