Keel-, neus- en oorheelkunde - research

De afdeling keel-, neus- en oorheelkunde heeft verschillende researchafdelingen. De focus ligt op onderzoek naar tumoren in het hoofd-halsgebied, en naar problemen bij Oor en gehoor. Op deze pagina's leest u meer oover de lopende onderzoeken.