Samen Gezond Groot ligt op schema!

Gepubliceerd op: 13-01-2020

Sinds afgelopen voorjaar is deel 2 van het project Samen Gezond Groot van start: de deelnemende JGZ-organisaties ontwikkelen een aanpassing om de huidige leefstijladvisering in de JGZ 0-4 jaar nog beter te maken. Begin 2020 implementeren de organisaties hun interventies en evalueren onderzoekers Vera van den Berg en Aileen Boersen de effecten. ‘We zijn goed op schema’, aldus Vera.

In juni 2018 is Samen Gezond Groot van start gegaan. In het 2-jarige project werken onderzoekers, JGZ-professionals en ouders samen om de huidige leefstijladvisering te verbeteren. Vier JGZ-organisaties doen mee: JGZ Kennemerland, GGD Kennemerland, JGZ Zuid-Holland West en GGD Zaanstreek-Waterland. In het eerste jaar zijn de tevredenheid, behoeften en ervaringen van meer dan 400 ouders en 40 JGZ-professionals onderzocht. Over het algemeen blijken ouders tevreden te zijn met de huidige leefstijladvisering. Onder andere blijkt ook uit het onderzoek dat het belangrijk is om ouders een continu en divers aanbod aan leefstijladvisering te bieden en dit ook herhaaldelijk te benoemen. Op een energieke werkconferentie in april hebben JGZ-professionals en ouders samen op basis van deze resultaten een keuze gemaakt voor de aanpassing die zij willen zien. Daarmee was de aftrap van deel 2 van het project.

‘Sindsdien zijn de organisaties druk bezig met het concretiseren van hun plan en het nadenken over de uitvoering ’, vertelt Aileen. De ene organisatie ontwikkelt een leefstijl-poster, de anderen stellen een plan om op beeldschermgebruik te bespreken met ouders of voeren voorafgaand aan het advies een toestemmingsvraag in. Eind januari krijgen de eerste medewerkers een training om met de nieuwe werkwijze aan de slag te gaan. Vervolgens start de implementatie.

In de periode maart-april evalueren we  de vernieuwingen. Met vragenlijsten en interviews gaan Vera en Aileen na of ze het gewenste effect hebben. ‘Het wordt weer een drukke periode, maar we zijn erg benieuwd hoe de vernieuwingen in de praktijk werken!’, zegt Aileen.

‘In samenwerking met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid willen we onze resultaten en aanpassingen landelijk presenteren en ervoor zorgen dat deze ook daadwerkelijk gebruikt gaan worden’ aldus Vera. ‘We willen natuurlijk niet dat dit alles op de plank blijft liggen’. Daarnaast schrijven Vera en Aileen een Nederlandstalig en internationaal artikel over de resultaten van het onderzoek en zetten zij hun ervaringen met betrekking tot ouderparticipatie om in een handreiking. In november 2020 zullen we het project afronden.

Gepubliceerd op: 13-01-2020