Amsterdam UMC, en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden meer dan 40 medisch-specialistische vervolgopleidingen aan.

Het MVO leerhuis houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen. Zij adviseert en ondersteunt (plaatsvervangend) opleiders en supervisoren op het gebied van docentprofessionalisering, kwaliteitszorg en het schrijven van opleidingsplannen. En verzorgen zij tevens de ambtelijke ondersteuning van de Centrale Opleidingscommissie en de Regionale Centrale Opleidingscommissie en geven beleidsadvies op bestuursniveau.

Voor artsen in opleiding tot specialist (aiossen) behoort een breed aanbod aan discipline overstijgend onderwijs en begeleide intervisie tot de mogelijkheden.

Meer informatie over MVO Leerhuis en het onderwijsaanbod