Activerend Digitaal Onderwijs

Welkom op de informatiepagina over het project activerend digitaal onderwijs!

Wat is activerend digitaal onderwijs?

Wat maakt onderwijs activerend? Kort gezegd: dat je als student niet passief aan het luisteren of lezen bent, maar dat je leert door te doen. Zo blijft de stof beter hangen. Ook digitaal.

Activerend digitaal onderwijs betekent dan ook niet dat je alles online leert. Juist niet! Maar wel dat het digitale onderwijs interactief is. Dat het op een overzichtelijke manier wordt aangeboden. En dat het (fysieke) contactonderwijs en het digitale onderwijs elkaar versterken. Bijvoorbeeld zo:

Voorbeeld van een leerpad

In dit project onderzoeken we hoe we activerend digitaal onderwijs kunnen vormgeven binnen de master Geneeskunde. Te beginnen met het coschap Heelkunde, zodat we een concrete uitwerking hebben om vanuit verder te werken. Vervolgens zal er per coschap gekeken worden naar de wensen en mogelijkheden, zodat het digitale onderwijs past bij het coschap.

Nu al aan de slag met jouw onderwijs? Bekijk dan de bovenstaande tabs voor inspiratie, advies en ondersteuning.

Inspiratie


Voor het grootste leereffect is digitaal onderwijs:

  • Toegankelijk, zodat het makkelijk te vinden is;
  • Interactief, zodat het beter blijft hangen, en;
  • Verweven met het contactonderwijs, zodat het motiveert.

In de onderstaande tabbladen vind je inspiratie en voorbeelden om deze speerpunten toe te passen binnen jouw onderwijs. Ondersteuning nodig? Laat het ons weten!

Toegankelijk

Deel je regelmatig de zelfde informatie met je studenten? Of geef je het zelfde college steeds weer opnieuw? Dan kan het handig zijn om dit leermateriaal digitaal te maken. Je hoeft dit niet allemaal zelf te doen: de ICTO adviseur denkt graag met je mee en er is een professionele studio beschikbaar waar (bijna) al het werk uit handen wordt genomen. Ook is er al veel digitaal materiaal beschikbaar. Bekijk de tab 'Ondersteuning' boven aan deze pagina voor contactinformatie.


Bij Sociale Geneeskunde wordt videomateriaal van bijvoorbeeld de GGD gebruikt om studenten een goed beeld te geven van de praktijkstage. En worden podcasts ingezet om studenten informatie te geven over de rol van onder andere een bedrijfsarts, als aanvulling op het bestaande lesmateriaal op Canvas.

De homepage is de eerste en meest bekeken pagina van jouw Canvas cursus. Geen betere plek om studenten direct op weg te helpen met een duidelijk overzicht. Bijvoorbeeld op onderwerp of op (KTO) dag, met links naar de verschillende onderdelen.

Hoe je een pagina instelt als homepage lees je in deze instructie. Of neem contact op voor ondersteuning.


Bij Heelkunde hebben alle vaardigheden en klinische condities een aparte knop op de homepage. Zo kun je als student snel naar de juiste informatie.

Leermaterialen en algemene informatie staan vaak door elkaar in modules. Dit maakt het lastig om te vinden wat je zoekt. Daarom is het goed algemene informatie, zoals leerdoelen of informatie over toetsing, bij elkaar te verzamelen op de syllabus pagina. Zo vinden studenten al het leermateriaal in de modules, en algemene informatie in de syllabus. Duidelijk! Dit artikel vertelt je meer over de Syllabus.

Maak je Canvas cursus nog overzichtelijker door aparte modules aan te maken voor elk onderwerp of (KTO) dag. Zo staan alle leermiddelen bij elkaar en kun je dit snel vinden, via de modulepagina of de homepage.

Een inleiding over het gebruik van modules vind je op deze pagina. Maar we helpen je natuurlijk graag: zie het tabje 'Ondersteuning' boven aan deze pagina.

Studenten willen graag weten hoe ze er voor staan. Ook digitaal. Met de 'Mark as Done' functionaliteit in Canvas kun je studenten hier bij helpen.

Zodra een student al het leermateriaal op een pagina bekeken heeft, markeren ze de pagina als 'bestudeerd' met een druk op de Mark as Done knop, onderaan de pagina. In het moduleoverzicht verschijnt dan een groen vinkje, zodat de student weet dat het materiaal bestudeerd is. Zo krijg je een mooi overzicht van waar je bent en wat je nog moet doen.

Lees meer over het instellen van de 'Mark as Done' functionaliteit. We helpen je graag om dit te realiseren!


Bij Heelkunde heeft iedere vaardigheid en klinische conditie een eigen module, die op de zelfde manier zijn ingericht. De 'Mark as Done' knop wordt gebruikt om studenten aan te laten geven dat ze bijvoorbeeld alle vlogs of e-learnings van een bepaald onderwerp hebben gemaakt. Hebben ze een module af? Dan ontvangen ze een badge (een digitale sticker van de juf) als beloning.

Interactief

Je leert het meest door het te doen. Dit geldt voor het fysieke onderwijs, maar natuurlijk ook online. Introduceer bijvoorbeeld een opdracht op een terugkomdag of in het KTO, laat de studenten dit uitwerken ondersteund door digitaal leermateriaal, en vervolgens digitaal inleveren voorafgaand aan een nabespreking met de groep.

Assignments in Canvas kunnen hier bij helpen. Studenten leveren hun werk daar digitaal in, zodat je ze eenvoudig kunt bespreken of van feedback kunt voorzien. Ook kun je studenten elkaars werk laten beoordelen via peer-review. In dit artikel lees je er meer over, of vraag ons om ondersteuning.

Feedback is essentieel om studenten te motiveren om digitaal aan de slag te gaan. Quizzes zijn hier het uitgelezen hulpmiddel voor. Gebruik ze als een ‘test jezelf’ waarbij een student direct automatisch feedback ontvangt, of als interactieve casus waar je de antwoorden die studenten geven nabespreekt. Meer informatie vind je op de VU online learning pagina.


Iedere digitale module van Heelkunde wordt afgesloten met een formatieve quiz. Zo weet je als student waar je staat.

Een video blijft beter hangen als deze interactief is. Bijvoorbeeld als er, tijdens het kijken van de video, vragen verschijnen over wat je net hebt gezien. Of dat je als student zelf (eventueel anoniem) vragen kunt stellen. De FeedbackFruits interactive video tool maakt dit mogelijk. We helpen je graag om deze tool in te zetten.


Waar mogelijk en zinvol zijn de vlogs bij Heelkunde interactief gemaakt. Zo krijgen studenten vragen over de ingreep die ze net hebben gezien, zodat deze informatie beter blijft hangen.

Papers lezen hoort er bij, maar is niet altijd even motiverend. Vragen kunnen stellen, direct in de tekst, of juist vragen moeten beantwoorden, maakt een paper een stuk leerzamer. De FeedbackFruits tool interactive documents helpt je hier bij. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Discussiefora zijn een eenvoudige manier om laagdrempelige interactie te organiseren. Om studenten iets met elkaar en met jou als docent te laten delen. Of om studenten onderling te laten discussiëren over een specifiek onderwerp. Belangrijk is wel om tijdens het contactonderwijs aandacht te besteden aan het forum. En te reageren op wat daar gebeurd en gevraagd wordt, zowel online als tijdens het contactonderwijs.

Hoe je een discussieforum aanmaakt op Canvas lees je in dit artikel. En uiteraard assisteren wij graag bij het opzetten.

Verweven

Welke leeractiviteiten kun je het beste op de campus doen, en welke online? Dit hangt natuurlijk enorm af van de situatie. Wel zijn er een aantal algemene richtlijnen te geven vanuit de literatuur.

Zie je studenten voor het eerst, wil je hen inspireren, of is er veel interactie vereist, bijvoorbeeld bij een practicum of evaluatie? Doe dit dan bij voorkeur op de campus.

Wil je een groep van meer dan 30 studenten instrueren, zonder echte interactie? Dan is een vooraf opgenomen video, liefst in korte clips verdeeld en voorzien van opdrachten, gevolgd door een nabespreking in kleine groepen, een effectiever leermiddel dan een hoorcollege.

Ook een 1-op-1 gesprek met een student die je al eerder hebt gezien, of een mondeling assessment, kan bij voorkeur via Zoom of Teams. Dit scheelt (reis)tijd en is vaak even effectief.

De meeste studenten gaan niet uit zichzelf aan de slag met de digitale leeromgeving. Het helpt enorm als daar een reden voor is. Bijvoorbeeld omdat ze een klassikaal practicum eerst digitaal moeten voorbereiden, of op Canvas een casus moeten maken die met de docent nabesproken wordt. Zo geef je studenten een motief. Ook helpt het om studenten tijdens de introductie te laten zien wat voor materiaal er op Canvas te vinden is. Onbekend maakt ten slotte onbemind!

Reflecteren op wat je in het contactonderwijs hebt gezien of gedaan is enorm belangrijk voor het leereffect. Canvas kan hier bij helpen. Laat studenten na afloop reflecteren aan de hand van specifieke vragen, help ze leerdoelen opstellen, of vraag ze het lesmateriaal nog eens bekijken en daar op terug te kijken.

Meer informatie over digitaal onderwijs? Bekijk dan ook het Docentenplein op Canvas of de VU pagina over online learning.

Ondersteuning

Ik wil graag ondersteuning bij...


… het toepassen van activerend digitaal onderwijs in mijn coschap

Maak gerust een afspraak met Cor Camps, ICTO adviseur van de faculteit.


… het opnemen van colleges, kennisclips of ander videomateriaal

Neem contact op met de onderwijswerkplaats, of maak direct een afspraak voor een opname in de pop-up studio.


… een training op het gebied van activerend digitaal onderwijs

Bekijk het actuele aanbod of stuur een e-mail naar team Docentprofessionalisering.