Bijscholing Covid-19 achter de schermen

Gepubliceerd op: 05-05-2020

Na de uitbraak eind februari van het coronavirus in Nederland was het in Amsterdam UMC meteen alle hens aan dek. Zo hebben ruim 370 zorgverleners van diverse afdelingen in no time een training gevolgd, zodat zij konden bijspringen op de Covid-afdelingen. Hoe kregen de medewerkers planning en organisatie van AMC Bij- en Nascholing dat voor elkaar? Een kijkje achter de schermen. 

Terwijl de IC’s en verpleegafdelingen met man en macht werkten aan extra bedden voor coronapatiënten, riep de Raad van Bestuur alle doktersassistenten, functielaboranten, coassistenten, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en oud-verpleegkundigen die nu in een andere functie in Amsterdam UMC werken op om te ondersteunen op Covid-afdelingen. Maar zij moesten daar wel eerst voor worden getraind. Daarom werd op 24 maart in allerijl op locatie AMC een coördinatiepunt scholing Covid-19 ingericht, een samenwerking tussen VUmc Academie en AMC Bij- en nascholing en de opleidingscoördinatoren aldaar. Samen met de hoofden en medewerkers van de ’Covid-afdelingen startte het coördinatiepunt meteen met het samenstellen van een Covid-19-training voor verschillende doelgroepen, waaronder verpleegkundigen.

Samenwerking
Via de hoofden IC’s, die de deelnemers aan de trainingen normal care verpleegkundigen op de IC selecteerden, meldden zich al snel 110 verpleegkundigen aan voor deze training die op 30 maart op locatie AMC van start ging, vertelt Wendy Meijer-Uleman. Met haar collega-medewerkers planning en organisatie Jantina van Malsen en Gerda Verrips vormt zij de afdeling AMC Bij- en Nascholing. ‘Het was opeens snel schakelen. En ik moet zeggen: dat was erg leuk!’, zegt ze enthousiast. ‘Als administratieve afdeling sta je doorgaans wat buiten de zorg. Nu was het fijn een steentje te kunnen bijdragen aan deze situatie.’ Zij werkten daarbij intensief samen met hun counterparts bij VUmc Academie. Wendy: ‘Vanwege de fusie hadden we al een enkele keer contact gehad met onze collega’s van VUmc Academie. Door deze situatie werden we ineens gedwongen tot 100 procent samenwerken. En die samenwerking ging hartstikke goed!’

Protocollen
De afdeling Bij- en Nascholing AMC ontfermde zich over het regelwerk rond de trainingen. Wendy: ‘Voor de training zorgondersteuners stuurden we de docenten en deelnemers uitnodigingen met alle details over waar ze in AMC konden parkeren en moesten zijn, wat ze mee moesten nemen en aan moesten doen. Ook zorgden we ervoor dat presentielijsten, evaluatieformulieren en alle protocollen, zoals het contactdruppelisolatieprotocol, op tijd klaar lagen. Verder regelden we de catering, naamkaartjes en lunchbonnen voor een broodje in het restaurant.’
Ondertussen lukte het de medewerkers van het Vaardighedencentrum AMC om voor de training voor (herintredende) verpleegkundigen in de zes praktijklokalen op tijd alle materialen klaar te hebben staan waarmee de deelnemers konden oefenen: van schone ziekenhuisbedden tot spuitjes en zuurstoftoediening.

Trainingen
Nog geen week nadat de 110 verpleegkundigen in stelling waren gebracht om op de IC te kunnen werken, bleek dat er nog meer vraag was naar ondersteunend personeel voor op de Covid-afdelingen. Dus ook extra zorgpersoneel. Daarop werd aan onder andere polimedewerkers in Amsterdam UMC en aan doktersassistenten gevraagd of zij op de Covid-afdelingen wilden werken. De 127 polimedewerkers die zich hiervoor aanmeldden moesten daarvoor een bijscholing krijgen. Wendy: ‘Ook die tweede training kwam vliegensvlug van de grond. Dat moet je je zo voorstellen: op vrijdag bedacht, op maandag de training ontwikkeld en op woensdag met de training van start. Bovendien was er nog een derde training, over Bloedgasanalyse-apparatuur, een vervolg op de Covid-19-training voor 140 verpleegkundigen. Uiteindelijk hebben we in tien werkdagen gezorgd voor de training op allerlei vlakken van 377 zorgverleners.’

Vertrouwen
Wendy vindt het bijzonder dat dit in zo’n korte tijd is gelukt. ‘Het was hectisch, het was veel, het waren vaak lange werkdagen tot ’s avonds laat en soms zelfs in het weekend. Maar het was ook gaaf dat we dit zo snel voor elkaar konden krijgen met elkaar. Helemaal, omdat we het allemaal vanuit huis hebben gedaan. Het was mooi om te merken dat je in zo’n ad hoc-situatie elkaar toch weet te vinden. Met collega’s van VUmc Academie die we nog nooit hadden ontmoet overlegden we via email en telefoon. De saamhorigheid was groot: we schakelden snel, terwijl we er rekening mee hielden dat onze collega’s nog andere dingen te doen hadden. We boden over en weer hulp aan, gewoon door even te vragen: ‘Lukt het en waarin kunnen wij ondersteunen’? Het maakte ook niet uit wat voor een functie je had: de opleidingsadviseur draaide gewoon even een presentielijstje uit als hij daar tijd voor had en zo hielpen we elkaar goed. Dat geeft vertrouwen voor de toekomstige samenwerking tussen onze twee opleidingscentra.’

Gepubliceerd op: 05-05-2020