Amsterdam UMC, en haar onderwijs- en opleidingsregio bieden meer dan 40 medisch-specialistische vervolgopleidingen aan.

MVO leerhuis

Het MVO leerhuis houdt zich actief bezig met de brede ondersteuning van deze opleidingen. We adviseren en ondersteunen (plaatsvervangend) opleiders en supervisoren op het gebied van docentprofessionalisering, kwaliteitszorg en het schrijven van opleidingsplannen. We verzorgen de ambtelijke ondersteuning van de Centrale Opleidingscommissie en de Regionale Centrale Opleidingscommissie en geven beleidsadvies op bestuursniveau. Voor artsen in opleiding tot specialist (aiossen) hebben we een breed aanbod aan discipline overstijgend onderwijs en begeleide intervisie behoort ook tot de mogelijkheden.

Aanbod voor aiossen

Discipline Overstijgend Onderwijs

Aanbod voor opleiders

Teach the Teacher

Basis Kwalificatie Onderwijs

Senior Kwalificatie Onderwijs