Wat is mijn wachttijd?

31-03-2020
LET OP:
Door het coronavirus wijken onze toegangstijden af van hetgeen op de website staat. Houd voor meer informatie onze homepage in de gaten. Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de afdeling waar u naar toe verwezen bent.

Het liefst helpen wij u zo snel mogelijk. De werkelijkheid is helaas dat voor verschillende behandelingen een wachttijd bestaat. Dat betekent dat u niet altijd direct terecht kunt voor een eerste afspraak, een onderzoek, behandeling of opname.

Waarom kan ik niet meteen terecht?

Voor een afspraak op de polikliniek is er vaak een wachtlijst voor een gesprek met een specialist of voor een bepaald type onderzoek, bijvoorbeeld een MRI-scan. De wachttijden verschillen per specialisme, maar ook per behandeling of per specialist.

Amsterdam UMC biedt als academisch ziekenhuis veel specialistische, bijzondere onderzoeken en behandelingen. Soms zelfs als het enige ziekenhuis in Nederland. Hierdoor kan de wachttijd bij ons langer zijn dan bij andere ziekenhuizen.

Wachttijd voor operaties

Waarschijnlijk is u bekend, bijvoorbeeld vanuit berichtgeving in de media, dat ziekenhuizen in Nederland kampen met personeelstekorten. Een probleem dat helaas niet op korte termijn kan worden opgelost en dat ook voor Amsterdam UMC, locatie VUmc geldt. VUmc heeft door personeelstekort evenals andere instellingen wachttijden voor operaties.

Wij kunnen u tot onze spijt geen toezeggingen doen over de wachttijd voor de opname of operatie. Ook kunnen wij u niet vertellen hoe lang u nog moet wachten.

We begrijpen heel goed dat wachten voor u onzekerheid en ongemak met zich meebrengt. We hebben er dan ook begrip voor dat u van tijd tot tijd naar de stand van zaken informeert bij de medewerkers van de planning. Houdt u er echter rekening mee dat zij u pas kort vóór de geplande opname kunnen informeren over de geplande datum.

Uw behandelend arts en de medewerkers die bij de planning van uw opname betrokken zijn doen hun best u zo snel mogelijk op te nemen. De planningsfunctionaris belt u zodra voor u een opnamedatum gepland is.

Wachttijd voor onderzoek

Ook voor bepaalde onderzoeken gelden wachttijden om eerder genoemde redenen. De wachttijden verschillen per type onderzoek. Uw specialist kan u meestal een redelijke indicatie geven van de wachttijd. Houdt u er echter rekening mee dat ook dit meestal een gemiddelde wachttijd betreft. Een gemiddelde wachttijd kan afwijken van de wachttijd die voor u als individuele patiënt geldt.

Annuleren of verplaatsen van een geplande opname

De problemen rond de operatiecapaciteit brengen helaas ook met zich mee dat wij soms een voor u geplande operatie op een laat moment alsnog moeten annuleren of verplaatsen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer andere operaties met grote(re) spoed moeten worden uitgevoerd. Wij realiseren ons dat dit voor u uiterst onprettig is. Vanzelfsprekend hopen wij zelf ook van harte dat wij u hiermee niet hoeven te belasten en dat wij op enig moment de knelpunten in de planning kunnen oplossen. Wij doen ons best uw opname niet te hoeven annuleren of opnieuw te plannen.

Wat kunt u zelf doen

Vraag uw zorgverzekeraar zo nodig om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u mogelijk (in een ander ziekenhuis) sneller geholpen kunt worden.