Prof. dr. Michiel van Agtmael

Michiel van Agtmael
Internist-infectioloog, Hoofd sectie farmacotherapie
De patiënt centraal betekent voor mij niet alles om de patiënt heen organiseren maar eerder alles met de patiënt doen. Dat wil zeggen: contact en goede communicatie met de patiënt en deze laten meebeslissen is van primair belang voor goede zorg. Je moet je elke dag afvragen of je het goed doet en of het niet beter kan. Het is mijn ambitie om bij te dragen aan medicatieveiligheid.

Specialist sinds 1998 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 2001

Aandachtsgebieden

 • Infectieziekten
 • Klinische farmacologie

Opleiding

 • OLVG, Amsterdam
 • AMC, Amsterdam

Wetenschap - onderwijs

De sectiefarmacotherapie heeft als missie om toekomstige voorschrijvers (dokters en anderen) beter te laten voorschrijven en hierdoor minder fouten te laten maken. Hiervoor is goed onderwijs van groot belang. We onderzoeken nieuwe onderwijsvormen en denken dat  leren in context en met verantwoordelijkheid werkt.

Gepromoveerd op onderwerp

 • Thesis: "Artemether voor de behandeling van malaria" gepomoveerd in 1999 (UvA)

Doceert in

 • Infectieziekten
 • Farmacotherapie

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

 • CCA
 • Learn!

Werkt samen met kennisinstellingen

 • Radboudumc, Nijmegen
 • Erasmus MC, Rotterdam
 • EACPT, Spain
 • NVKF&B, Nijmegen
 • WHO, Switzerland

Beurzen/subsidies/prijzen

 • LPT
 • ZonMW

Wetenschappelijke publicaties

Nevenfuncties

 • UHD onderwijs