Prof. dr. Christianne de Groot

Christianne de Groot
Gynaecoloog-perinatoloog Hoofd afdeling Verloskunde & Gynaecologie locatie VUmc en AMC
Ik heb als gynaecoloog grote expertise op het gebied van de behandeling van vrouwen met zwangerschapscomplicataties zoals zwangerschapsvergiftiging, vroeggeboorte, tweelingzwangerschappen en vrouwen die met een onderliggende ziekte zwanger zijn of willen worden. Mijn onderzoek is gericht op de ontstaanswijze en late gevolgen voor moeder en kind met een gecompliceerde zwangerschap zoals zwangerschapsvergiftiging en vroeggeboorte. Ik werk in het Verloskundig Netwerk samen met alle ketenpartners aan een integraal zorg systeem waarin de patiënte en haar directe omgeving centraal staan. Patiëntveiligheid en communicatie op evidence based wijze is hierin essentieel.

Specialist sinds 1999 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 2010

Aandachtsgebieden

 • Verloskunde
 • Obstetrische high care
 • Maternale geneeskunde
 • Hypertensieve ziekten in de zwangerschap
 • Wetenschappelijke studies in de zwangerschap
 • POP poli
 • Management
 • Onderwijs

Opleiding

 • LUMC, Leiden
 • Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag
 • University of California, San Francisco, VS

Wetenschap - onderwijs

Mijn onderzoek is gericht op de ontstaanswijze, behandeling en late gevolgen voor moeder en kind met een gecompliceerde zwangerschap zoals zwangerschapsvergiftiging en vroeggeboorte.

Leerstoel

 • Verloskunde (2010)

Gepromoveerd op onderwerp

 • Zwangerschapsvergiftiging (1995)

Doceert in

 • Verloskunde
 • Zwangerschapscomplicaties en gevolgen voor vrouw en kind

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

 • ICaR-VU
 • EMGO+

Werkt samen met kennisinstellingen

 • AMC, Amsterdam
 • Consortium 2.0 NVOG, Amsterdam
 • Hartstichting, Den Haag
 • ZonMw, Den Haag
 • UMCU, Utrecht

Relevante beurzen/subsidies/prijzen

 • Regionaal consortium Zwangerschap en Geboorte (ZonMw)
 • Noordwest Nederland op een lijn: een kwalitatieve analyse naar succes- en faalfactoren in een regionaal network (ZonMw)
 • GEzond werken in de zwangerschap (ZonMw)

Wetenschappelijke publicaties