Dr. R.J. (Richelle) Felt-Bersma

Richelle Felt-Bersma
Maag-, darm- en leverarts, Hoofd functielab MDL
MDL is voor mij het leukste vak omdat het patiëntenzorg combineert met handvaardigheid: het doen van endoscopieën, functieonderzoek en endo-echografie. Hierdoor ken je de patiënt letterlijk van binnen en van buiten. Door zelf de onderzoeken te doen, krijg je sneller een uitslag en heb je meer contact met de patiënt. Als academisch specialist zie je veel 'second opinions' waarbij beschouwelijkheid, uitleg en terughoudendheid m.b.t. onderzoek en behandeling een belangrijke plaats inneemt; geneeskunde en geneeskunst komen hier samen. Daarnaast biedt een universitair medisch centrum de mogelijkheid voor wetenschappelijk onderzoek.

Specialist sinds 1985 internist 1988 MDL-arts en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 2003 (voorheen van 1990-2000 en van 1976-1989)

Aandachtsgebieden

 • Colo- en anorectaal (dikke darm en endeldarm)
 • Bekkenbodem
 • Divertikels(uitstulpingen in de darm)

Opleiding

 • VUmc en affiliatieklinieken in de regio

Wetenschap - onderwijs

Het wetenschappelijk anorectaal onderzoek betreft het kijken naar welk onderzoek het beste is om de oorzaak van een klacht te achterhalen en welke (nieuwe) behandelingen er zijn. Belangrijk is om kritisch te kijken naar de meerwaarde van bepaald onderzoek en het effect van de voorgeschreven behandeling.

Gepromoveerd op onderwerp

 • Clinical relevance of anorectal function investigations (1989)

Doceert in

 • MDL colo en anorectaal 1e en 3e jaar
 • MDL aandoeningen bij master bekkenfysio, SOMT, Amersfoort

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

 • MOVE

Werkt samen met kennisinstellingen

 • ROME 3 groep (internationale kennisinstelling betreft definities, diagnostiek en behandeling van functionele darmklachten)Incidenteel andere umc's op projectbasis

Relevante beurzen/subsidies/prijzen

 • Regelmatig unrestricted grants van farmaceutische industrie

Wetenschappelijke publicaties

Nevenfuncties

 • Lid van de sectie neuromotiliteit van de NVGE
 • Lid van verschillende Richtlijn Commissies m.b.t. colo en anorectale pathologie (diverticulitis, totaalruptuur, prolaps, proctologie)
 • Lid van de ROME4 groep (betreft definities, diagnostiek en behandeling van functionele darmklachten

Opmerkingen/toevoegingen

 • Daarnaast samenwerkingsverbanden op het gebied van patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek met enkele perifere klinieken.