M.P.C Grooteman
Internist/nefroloog
Als algemeen nefroloog behandel ik mensen met een nierziekte, veroorzaakt door bijvoorbeeld diabetes, hoge bloeddruk, een auto-immuunziekte of cystennieren. Daarnaast ben ik vooral betrokken bij de begeleiding van mensen die met hemodialyse behandeld worden. Door zo goed mogelijk naar mensen te luisteren en te kijken, én door het doen van wetenschappelijk onderzoek naar hemodialyse, streven we naar verbetering van deze intensieve behandeling.

Specialist sinds 2000 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 1998

Aandachtsgebieden

 • Nefrologie
 • Hemodialyse en hemodiafiltratie

Opleiding

 • Studie geneeskunde: Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht
 • Opleiding interne geneeskunde:Medisch Centrum Alkmaar, Alkmaar
 • Vervolg opleiding interne geneeskunde en aandachtsgebied nefrologie (nierziekten): VUmc, Amsterdam

Wetenschap - onderwijs

Hemodialysebehandeling is een goede behandeling om de nierfunctie over te nemen. Toch voelen hemodialysepatiënten zich niet optimaal en zij worden vaak ziek. Wij zoeken uit in hoeverre dit aan de dialysebehandeling zelf ligt en hoe deze verbeterd kan worden. Wij onderzoeken daartoe het gebruik van andere kunstnieren en andere technieken voor de zuivering van het bloed, waardoor er meer afvalstoffen verwijderd worden (hemodiafiltratie).
Wij hebben gevonden dat behandeling met hemodiafiltratie gerelateerd is aan een betere overleving. We onderzoeken nu welke factoren bepalen of en wanneer de behandeling goed lukt, zodat dit in alle dialysecentra toegepast kan gaan worden. 

Gepromoveerd op het onderwerp

 • Biocompatibiliteit van hemodialyse (1996)

Doceert in

 • Nefrologie (aan de medische faculteit)
 • Hemodialyse (aan de Amstel-academie: opleiding voor dialyse-verpleegkundigen)
 • Hemodialyse en hemodiafiltratie (aan nefrologen in opleiding)

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

 • ICaR-VU

Werkt samen met kennisinstellingen

 • UMC Utrecht
 • Nierstichting Nederland

Wetenschappelijke publicaties