Garry Pigot
Andrologische urologie
'Het feit dat er in een relatief klein deel van het lichaam zo veel verschillende aandoening kunnen ontstaan is de reden waarom ik voor de urologie heb gekozen. Veel aandoeningen kennen verschillende behandelingsmogelijkheden variërend van patiënten begeleiding,medicamenteuze- en operatieve therapie. Goede communicatie vind ik daarom, naast kennis van zaken, een vereiste om als uroloog je werk adequaat uit te kunnen oefenen.' "Vanaf het eerste polibezoek geef ik patiënten informatie over de behandeling en beantwoord ik hun vragen. Na de diagnose kanker staat alles op zijn kop, en heb je als patiënt al je energie nodig om het gevecht tegen kanker aan te gaan. Ik maak deel uit van een team dat zich toegewijd en volledig inzet om de patiënt de beste behandeling te geven, ieder op zijn eigen vakgebied en expertise."

Specialist sinds 2012 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, sinds 2013

Aandachtsgebieden

  • Andrologische urologie
  • Reconstructieve urologie
  • Prothesiologie
  • Gender

Opleiding

  • VUMC, Amsterdam
  • Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterda
  • NKI-AvL, Amsterdam