Dr. A.F. (Anton) Engelsman

Anton Engelsman
HPB en endocrien chirurg & Klinisch epidemioloog
Na mij te hebben gespecialiseerd in de HPB en endocriene chirurgie werk ik met veel plezier als chirurg samen in een multidisciplinair team dat is gespecialiseerd in neuroendocriene tumoren en aandoeningen van endocriene organen. Ik hecht veel aan een goede samenwerking binnen het team en heldere communicatie naar de patient om de zorg voor onze patienten zo goed mogelijk te laten verlopen.

Specialist sinds 2016 en werkzaam bij Amsterdam UMC, locatie VUmc sinds 2017

Aandachtsgebieden

 • Neuro-endocriene tumoren
 • Alvleesklieraandoeningen
 • Schildklier- en bijschildklieraandoeningen
 • Bijnieraandoeningen

Opleiding

 • Royal North Shore Hospital, Sydney
 • Amsterdam UMC, locatie AMC
 • Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn

Wetenschap - onderwijs

Binnen het Amsterdamse Centrum Endocriene en Neuroendocriene Tumoren (ACcENT) houden we ons bezig met onderzoek op gebied van schildklier, bijschildklier en bijnierziekten en neuroendocriene tumoren. Dit richt zich in het bijzonder op nieuwe technieken en kwaliteitsverbetering binnen de behandeling van deze aandoeningen.

Gepromoveerd op onderwerp

 • sinds: 2009; Infecties bij buikwandmatten

Onderzoeksinstituut/instituten VUmc

 • ACcENT, ENETS center of excellence

Werkt samen met kennisinstellingen

 • Dutch Thyroid Cancer Group (DTCG)
 • Dutch Hyperparathyroidism Study Group (DHSG)
 • Erasmus UMC
 • UMCG
 • University of Sydney

Relevante beurzen/subsidies/prijzen

 • CCA grant – optimaliseren van chirurgie bij neuro-endocriene tumoren door middel van intra-operatieve fluorescentie
 • Honeurs programma MD/PhD – behandeling en uitkomsten neuroendocriene tumoren van de dunnedarm

Wetenschappelijke publicaties