Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde Amsterdam UMC

Het Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde Amsterdam UMC (ANHA) is het samenwerkingsverband tussen de academie en de huisartsen uit de regio die door het uitvoeren van academische taken zijn verbonden aan de afdeling. Doel van het ANHA is het verbeteren en borgen van de kwaliteit van de huisartsenzorg. Door binnen het netwerk wetenschappelijk onderzoek, de opleiding van een nieuwe generatie huisartsen, het onderwijs aan medische studenten en het toepassen en onderzoeken van zorginnovatie samen te brengen en te verbinden.

Wat doen we?

De samenwerking in het netwerk wordt gefaciliteerd door de medewerkers van team ANHA. Het netwerk draait om samenbrengen en verbinden. Door het combineren én stimuleren van gezamenlijke activiteiten van praktijk en academie krijgt de ontwikkeling van de huisartsgeneeskunde en het huisartsenvak een extra dimensie. Die voortdurende kruisbestuiving en verbinding die maakt dat het geheel meer is dan de som der delen: dat is de essentie van het netwerk!

ANHA Database: data van bijna 600.000 patiënten

Als bron van kennis beschikt het ANHA hierbij over een schat aan data in de ANHA database. Deze database bevat longitudinale routinezorgdata van 600.000 patiënten aangesloten bij de zogenaamde registratie-huisartsenpraktijken. Door de krachten van praktijk, wetenschap en opleiding van nieuwe huisartsen te bundelen, hebben we alles in huis om de huisartsenzorg verder te verbeteren.

Meer weten? Lees verder op de pagina ANHA-Database.

De voordelen van deelnemen aan het ANHA

Het ANHA biedt een (academisch) platform waarin innovatieve huisartsen samen met onderzoekers, docenten, aios van de huisartsopleiding, docenten en studenten van de studie geneeskunde werken aan (de ontwikkeling van) de kwaliteit van de huisartsenzorg. Deelname aan het netwerk biedt huisartsen de kans zich verder te ontwikkelen in professionaliteit en academische taken en om de kwaliteit in de eigen praktijk te bevorderen. Voor onderzoekers en docenten biedt het netwerk een mogelijkheid het onderzoek en het onderwijs meer te laten aansluiten op de behoeften uit de (huisartsen)praktijk.

Als huisarts participeren in het netwerk?

Huisartsen kunnen op verschillende manieren participeren in het netwerk. Ten aanzien van onderzoek is dat bijvoorbeeld:

  • deelnemen als registratiepraktijk ten behoeve van de ANHA database
  • participeren binnen onderzoeks- en/of (zorg)innovatieprojecten
  • meedenken en adviseren over relevant wetenschappelijk onderzoek t.b.v. de huisartsenpraktijk in de ANHA Stuurgroep
  • zelf (met begeleiding) onderzoek doen, passend bij de onderzoeksprogramma’s van de afdeling

Ten aanzien van opleiding en onderwijs kunt u denken aan: 

  • bieden van stageplaatsen aan coassistenten en opleidingsplekken voor aios
  • meedoen aan vernieuwingsprojecten in onderwijs en opleiding
  • betrokken zijn bij onderwijs, zoals het geven van patiëntcolleges aan studenten geneeskunde of het begeleiden van groepen AIOS bij de huisartsopleiding
  • deelnemen aan cursussen of nascholingsactiviteiten van onze opleidingsinstituten

Wilt u meer weten of hebt u interesse om als huisarts te participeren in het netwerk? Neem dan contact op met team ANHA, emailadres: huisartsennetwerk@amsterdamumc.nl

Onderzoek doen in het ANHA?

Onderzoekers die wetenschappelijk onderzoek willen doen in het ANHA en/of de data uit de ANHA database willen inzetten voor hun onderzoek, kunnen hiervoor een verzoek indienen. Dit verzoek wordt vervolgens voorgelegd aan de ANHA stuurgroep die is samengesteld uit vertegenwoordigers van huisartsenpraktijken en vertegenwoordigers van de afdeling Huisartsgeneeskunde. De aanvragen worden beoordeeld op huisartsgeneeskundige relevantie, kwaliteit, methodologie, haalbaarheid en belasting voor de huisartsen. Wanneer de stuurgroep akkoord is, krijgen onderzoekers toestemming om het onderzoek uit te zetten binnen het netwerk en/of data  op te vragen vanuit de ANHA-database.

Interesse? Meer weten? Neem dan contact op met team ANHA, emailadres: huisartsennetwerk@amsterdamumc.nl.