Iedere drie maanden verzamelt het ANHA (Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde Amsterdam UMC) van alle aangesloten praktijken een selectie van gegevens. Deze gegevens komen uit het Huisarts Informatie Systeem (HIS), waarin huisartsen informatie opslaan over patiënten en hun behandeling. Het gaat om patiëntgegevens, contactgegevens, episode- en probleemlijsten, medicijnen, gegevens over verwijzingen en diagnose. Deze gegevens zijn gepseudonimiseerd: namen en adressen zijn vervangen door een code en zijn dus niet herleidbaar naar de patiënt. Het ANHA controleert of de gegevens compleet zijn en geen inleesfouten of registratiefouten bevatten. De juiste gegevens worden anoniem opgeslagen in de ANHA database.  

Waar worden de gegevens in de ANHA database voor gebruikt?

De gegevens in de ANHA database worden gebruikt voor onderzoek, wetenschappelijke stages, scholingsactiviteiten, innovatieprojecten in de zorg en het verstrekken van spiegelinformatie aan praktijken. Wie er toegang heeft tot de gegevens uit de ANHA database is aan strenge regels gebonden. Deze regels zijn wettelijk vastgelegd en staan beschreven in ons privacyreglement.

Informatie of vragen over de ANHA database?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over de ANHA database? Neem dan contact op met een van onze datamanagers via: datamanagementanha@amsterdamumc.nl .